Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Dne 1. října 2012 byl v Centru podpory inovací VŠB-TUO zahájen projekt s názvem „Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje“.

Dne 1. října 2012 byl v Centru podpory inovací VŠB-TUO zahájen projekt s názvem „Pre-seed aktivity VŠB-TUO - Energetické zdroje“.
Základním cílem projektu, jehož celkové výdaje činí 47.201.936,- Kč,je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním potenciálem v oblasti energetických zdrojů, které vznikají na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě Ostrava.

V rámci projektu jsou podpořeny tři individuální aktivity s vysokým aplikačním potenciálem. Jedná se o infrastrukturu pro elektromobilitu, modulární automatický teplovodní kondenzační kotel pro spalování vlhké dřevní štěpky a komercionalizaci energetického zařízení pro optimalizaci parametru rozvodné sítě.

Dalším cílem projektu na podporu pre-seed aktivit je rozvinout systém komercializace výsledků VaV prostřednictvím realizace procesu ProofofConcept a následné Přípravy komercionalizace vybraných IA. Tím dojde k rozvoji a posílení kompetencí v oblasti komercializace a rozšíření strategických dovedností specialistů VŠB-TUO, zejména pracovníků stávajícího útvaru KvVaV. Tato činnost bude probíhat v synergii s projektem OPVaVpI "Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO", jehož cílem je vytvořit strategický rámec fungování systému transferu technologií a ODV na VŠB-TUO, včetně reorganizace stávající struktury. Projekt také počítá s rozvojem systému networkingu, jak s výzkumnými pracovišti, tak představiteli komerční sféry. Systém networkingu bude navazovat na aktivity, které budou probíhat v rámci synergického projektu "Rozvoj a stabilizace systému TT na VŠB-TU Ostrava".

Projekt se dělí na dvě fáze. První fáze je ProofofConcept. Tato fáze je především určena na výrobu a vývoj prototypu, kterým bude doložena inovativnost a funkčnost řešení. Příprava podkladů pro ochranu duševního vlastnictví a přípravné komercializační práce. Druhou fází je samotná příprava komercionalizace, kde bude primárním cílem navázání spolupráce s komerčním partnerem, praktická realizace ochrany duševního vlastnictví.

Výše uvedený popis realizace má umožnit těmto nadějným aktivitám a řešitelským týmům uvést své řešení k praktické realizaci do komerčního prostředí.

Kontakt:

Ing. Nikolas Mucha, Ph.D.

výkonný manažer projektu

Centrum podpory inovací, útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

nikolas.mucha@vsb.cz

+420 597 329 008

Vloženo: 18. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět