Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Dne 1. října 2012 byl v Centru podpory inovací VŠB-TUO zahájen projekt s názvem „Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství“.

Dne 1. října 2012 byl v Centru podpory inovací VŠB-TUO zahájen projekt s názvem „Pre-seed aktivity VŠB-TUO – Strojírenství“.
Základním cílem je příprava komercionalizace 4 výstupů VaV s vysokým komerčním potenciálem v oblasti Konkurenceschopné strojírenství v rámci 4 plánovaných individuálních aktivit.

. Individuální aktivity podpořené tímto projektem jsou: měření průměru a ovality trub včetně záznamu profilu během tváření za tepla, axiálně a radiálně chlazený brzdový kotouč s krytem G-Cooling System (GCS), magnetický separátor nečistot ve vodovodních rozvodech a Zařízení pro vertikální dopravu. Dalším cílem projektu na podporu pre-seed aktivit je rozvinout systém komercializace výsledků VaV prostřednictvím realizace procesu Proof of Concept a následné Přípravy komercionalizace vybraných IA. Tím dojde k rozvoji a posílení kompetencí v oblasti komercializace a rozšíření strategických dovedností specialistů VŠB-TUO, zejména pracovníků stávajícího útvaru KvVaV. Tato činnost bude probíhat v synergii s projektem OPVaVpI "Rozvoj a stabilizace systému TT VŠB-TUO", jehož cílem je vytvořit strategický rámec fungování systému transferu technologií a ODV na VŠB-TUO, včetně reorganizace stávající struktury. Projekt také počítá s rozvojem systému networkingu, jak s výzkumnými pracovišti, tak představiteli komerční sféry. Systém networkingu bude navazovat na aktivity, které budou probíhat v rámci synergického projektu "Rozvoj a stabilizace systému TT na VŠB-TU Ostrava".

Projekt se dělí na dvě fáze. První fáze je Proof of Concept. Tato fáze je především určena na výrobu a vývoj prototypu, kterým bude doložena inovativnost a funkčnost řešení. Příprava podkladů pro ochranu duševního vlastnictví a přípravné komercializační práce. Druhou fází je samotná příprava komercionalizace, kde bude primárním cílem navázání spolupráce s komerčním partnerem, praktická realizace ochrany duševního vlastnictví.

Výše uvedený popis realizace má umožnit těmto nadějným aktivitám a řešitelským týmům uvést své řešení k praktické realizaci do komerčního prostředí.

Kontakt:

Ing. Michal Mokroš, Výkonný manažer projektu

Centrum podpory inovací

Útvar: Komercionalizace výsledků vědy a výzkumu

michal.mokros@vsb.cz

+420 597 329 110

Vloženo: 18. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět