Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Reakce VŠB-TUO na zprávu NKÚ

V pondělí 22. října 2012 zveřejnil NKÚ zprávu z kontroly, kterou úřad zacílil na dva programy zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol, které spravuje ministerstvo školství. Kontroloři prověřili nejen, jak resort programy spravuje, ale také 14 projektů.

Mimo jiné se v ní hovoří o tom, že se nepodařilo dodržet rozpočty ani Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. „U Technologického pavilonu CPIT výdaje překročily původní rozpočet o 24,7 %, u Pavilonu velkých poslucháren FAST pak o 46,5 %", tolik citace.

„V případě VŠB-TUO nešlo o porušení zákona, neboť údaje uvedené v kontrolním nálezu a následně v tiskové zprávě neodpovídají skutečnosti," říká prof. Ivo Vondrák, rektor VŠB-TUO.

V případě pavilonu velkých poslucháren u Fakulty stavební omyl pravděpodobně způsobil chybný výpočet navýšení, který spočívá zřejmě v tom, že byly srovnávány částky,které k sobě nepatří. Nález totiž ignoruje skutečnost, že VŠB-TUO do výstavby vložila 35,2 mil. Kč z vlastních prostředků, které uspořila na provozních výdajích. Z našich údajů tedy vyplývá, že místo 46%, kterým jsme skandalizováni zveřejněním nepravdivých údajů, je reálné navýšení rozpočtu o zákonem povolených 20%.

Proč k navýšení došlo? Stavební fakulta byla založena v roce 1997 bez příslušného prostorového zajištění. Provizorní podmínky pro rozběh umožnil objekt základní školy, která už neměla dostatek žáků a město Ostrava ji prodalo za symbolickou 1 Kč VŠB-TUO v nevyhovujících podmínkách. Z původně uvažované 3patrové budovy k nápravě této neudržitelné situace vznikla nakonec budova 6ti patrová, která tvoří architektonickou dominantu 8. obvodu městské části Poruba. Navýšení jsme žádali na základě chybného výkazu výměr v projektu, které bylo nutno řešit dodatečným výběrovým řízením. Podmínkou k povolení této změny ze strany MŠMT bylo nepřekročení zákonem stanoveného navýšení o 20%, což jsme beze zbytku splnili.

Ani v případě stavby CPIT 1 nedošlo k vyššímu navýšení než zákonem povolených 20%. Zdůvodnění navýšení:

V původním záměru se měly stavět v rámci výstavby Centra inovačních a pokročilých technologií (CPIT) celkem 3 stavby:

- CPIT 1 – financováno z MŠMT

- CPIT 2 – financováno z projektu OPPI MPO – Czechinvest, na kterém musela VŠB-TUO zajistit 60 mil. Kč z jiných zdrojů

- pavilon G

Po zvážení finančních možností státního rozpočtu a VŠB-TUO byla nakonec rozhodnuto v souvislostí s rozhodnutím o výstavbě FAST zrušit výstavbu pavilonu G pro stavební technologie a doplnit původně projektovanou dvoupatrovou budovu CPIT 1 o 3. patro. Toto řešení představovalo racionální východisko ve vztahu k novým kapacitám v areálu FAST.. Žádost o změnu byla opět odsouhlasena MŠMT za podmínky, že úpravou projektu CPIT 1 nedojde k vyššímu navýšení investičního rozpočtu o více než zákonem povolených 20%.

Úpravy projektů byly, jak vyplývá z předchozích řádků, motivovány především snahou zajistit co nejkvalitnější podmínky pro studenty Stavební fakulty i pro multidisciplinární výzkum ve spolupráci s průmyslovou praxí realizovaný v pavilonu CPIT.

Vloženo: 25. 10. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět