Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 14. 11. 2012!

Memorandum o spolupráci mezi FS a FMMI

Děkani fakult podepsali dohodu o spolupráci pro podporu studia nadaných studentů obou zúčastněných fakult.

Preambule

Vzhledem k tomu, že jednotlivé zúčastněné fakulty jsou v rámci organizační struktury VŠB TU Ostrava chápány v mnoha směrech jako zcela samostatné, považujeme za přínosné specifikovat konkrétní podporovaný obor spolupráce. Očekávaným přínosem této spolupráce bude jednak úspora nákladů při vzájemném využívání výzkumně vývojových kapacit, jednak dosažení kvalitativně lepších výsledků VaV díky synergii. Hlavním přínosem spolupráce bude podpora studia nadaných studentů obou zúčastněných fakult.

Všeobecná ustanovení

  1. Účelem tohoto memoranda je zdůraznění oboustranné potřeby vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a výuky na jednotlivých fakultách zejména ve vztahu k nadaným studentům a možnosti jejich volnočasových aktivit.
  2. Spolupráce bude zaměřená především na materiály a technologie (konkrétně konstrukční, výpočtářskou činnost a dynamické testování) aplikované na stavbu prototypových strojů a technologií pro automobilový průmysl.

Hlavní témata spolupráce

Jednotlivé fakulty budou vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci zejména v oblastech:

  1. Zapojení jednotlivých studentů všech typů studia do výzkumně vývojových projektů souvisejících se stavbou prototypů automobilů a elektromobilů. Zapojení studentů bude probíhat především formou jejich volnočasových aktivit.
  2. Zapojení zaměstnanců jednotlivých fakult v roli odborných garantů spolupracujících studentů a studentských týmů.
  3. Využívání specializovaných laboratoří jednotlivých fakult pro realizaci společných VaV projektů, především na základě řešení společných projektů.
  4. Návrhy a řešení společných projektů v oblasti VaV, dále pak v oblasti výukové a popularizační. Spolupráce bude podporována jak ve fázi vypracování projektu, tak v případě jeho realizace ve fázi řešení, přičemž budou smluvně upraveny práva, povinnosti, tok peněžních prostředků, jejich přerozdělení, jakož i podíly a úloha jednotlivých stran v projektu, to vše před zahájením řešení projektu.

prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. (Děkan Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství)

doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (Děkan Fakulty strojní)

Vloženo: 13. 11. 2012
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět