Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ministr Schwarzenberg se na vysoké škole seznámí jak se studentskými firmami, tak s mluvícím robotem

První zastávkou listopadové cesty Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR, po Moravskoslezském kraji bude návštěva Centra podpory inovací VŠB-TU Ostrava. V pátek 16. listopadu 2012 od 9:00 hod. budou panu ministrovi na tomto unikátním pracovišti představeny aktivity, které mají podpořit studenty a absolventy, aby začali sami podnikat.

Setkání se proto uskuteční přímo v podnikatelském inkubátoru VŠB-TUO v Ostravě-Porubě na Studentské ul., kde pana ministra provede ředitel CPI Mgr. Duda a rektor prof. Vondrák. V úvodu jej však uvítá mluvící robot Advee, pomocník popularizačních aktivit univerzity.

Již v minulých letech se s úspěchem podařilo CPI rozjet několik začínajících firem z řad studentů VŠB-TUO. V současnosti je v inkubátoru 25 start-up projektů, větší polovinu představují nově začínající firmy, zejména z oblasti IT. V podnikatelském inkubátoru CPI nesídlí pouze začínající studentské firmy, ale také klastry či výzkumná pracoviště VŠB-TUO, včetně budovaného superpočítačového centra IT4Innovations.

„Fyzická blízkost laboratoří a lidských zdrojů univerzitynám umožňuje rozvíjet zajímavé společné činnosti jako například počítačovou podporu v oblasti tvarové a rozměrové optimalizace vyráběných komponent čí jejich testování", představuje výhody tohoto akademického a firemního mixu ředitel automobilového klastru, Ladislav Glogar.

CPI se také zabývá oblastí duševního vlastnictví a řízení právních rizik, tedy aktivitami, které pomáhají komercializaci výsledků vědy a výzkumu, které na škole vznikají.

Společně s dalšími útvary univerzity CPI realizuje desítky aktivit na podporu zájmu žáků a studentů o studium technických oborů např. nejrůznější zájmové kroužky, TechCamp – letní tábor přímo na univerzitě, projekt Třída vynálezců.Představení popularizačních aktivit v rámci Moravskoslezského kraje je kromě setkání se studenty vysokých škol hlavním tématem páteční návštěvy pana ministra.

Vloženo: 16. 11. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět