Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Ministr Schwarzenberg si s rektorem Vondrákem vyzkoušel pokusy

Ministr Schwarzenberg si s rektorem Vondrákem vyzkoušel pokusy
Před účastí na slavnostním zasedání Vědecké rady VŠB - Technické univerzity Ostrava si vyzkoušelKarel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR, na Centru podpory inovací velmi akční ukázky popularizačních aktivit univerzity.

Dr. Horák neboli Smokeman z Výzkumného energetického centra VŠB-TUO pana ministra i pana rektora zapojil do svých pokusů, které běžně žákům a studentům přibližují fungování základních fyzikálních a chemických procesů. Hlavním tématem bylo opět správné spalování v kotli, aktuální téma pro celý Moravskoslezský kraj.

Kromě popularizační přednášky si pan ministr prohlédl univerzitní laboratoře, nafukovací planetárium, expozici popularizačních exponátů, setkal se s rektorem prof. Vondrákem, ředitelem CPI Mgr. Dudou, zástupci inkubovaných firem, klastrů. Návštěva CPI byla také věnována fungování podnikatelského inkubátoru a podpoře studentů, kteří se snaží podnikat.

Vloženo: 16. 11. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět