Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2013!

Sedmý ročník „Dne robotů“ na VŠB-TUO

Ve středu dne 12. prosince 2012 proběhl v aule VŠB-TUO již sedmý ročník „Dne robotů“, který organizoval tým Prototypové laboratoře C112 CPIT. Tato aktivita je směrována zejména ke studentům středních technicky orientovaných škol s cílem zvýšit jejich motivaci k dalšímu studiu na vysoké škole. Letošního ročníku se zúčastnilo 48 soutěžících.

Tým Prototypové laboratoře se m.j. zabývá výzkumem a vývojem autonomních robotických systémů a v rámci výukových programů uplatňuje své znalosti, zkušenosti a technologické zázemí i ve výuce na VŠB-TUO. Každoročně je pro studenty středních škol a v těsné spolupráci s vedením těchto škol organizována řada přednášek, workshopů a soutěží na nichž se mohou blíže seznámit s problematikou průmyslových, mobilních, servisních a jiných robotů, manipulátorů a autonomních systémů.

Den robotů je završením celoročního úsilí. Studenti pro tento den připravují své mobilní roboty, jejichž příprava jim zabrala v minulém období hodně času. Den robotů je soutěží, kdy musí mobilní robot sledující kontrastní vodicí čáru projet soutěžní trať v co nejkratším čase. Řada soutěžních robotů je často vybavena mikrokontrolery a sofistikovanými senzorickými a programovými systémy a umožňuje nejen velmi rychlý pohyb mobilního robotu po vodicí čáře, ale také její vyhledávání v případě, že došlo z nejrůznějších příčin k jejímu ztracení.

V roce 2012 se Dne robotů zúčastnilo 48 soutěžících. Byly otevřeny dvě soutěžní kategorie. Kategorie A – mobilní roboty bez mikrokontroleru a kategorie B – mobilní roboty s mikrokontrolerem. Vítězem středoškolské soutěže kategorie bez mikrokontroleru se stal student Michal Číhal ze střední školy v Hranicích na Moravě časem 31,93 sec. Vítězem středoškolské soutěže kategorie s mikrokontrolerem se stal student Patrik Szkandera ze střední školy v Bruntále časem 18,84 sec. Cena za „technickou invenci" v tomto ročníku nebyla udělena.

Z ankety studentům vyplynulo, že jejich značná část má zájem o studium na VŠB-TUO v oblasti informatiky a programování (10) a studium elektroniky, mechatroniky a robotiky (12).

Dalo by se očekávat, že stroje jen s jednoduchým analogovým řízením (kategorie bez mikrokontroleru) budou v soutěžním klání „outsidery". Jednoduchá konstrukce těchto robotů, spolehlivost funkce analogových elektromechanických systémů a tím i dostatek času na ladění vlastností mobilního robotu při sledování čáry vytvořily těsnou konkurenci sofistikovaným digitálním soupeřům.

Při soutěži bylo vidět řadu velmi zdařilých konstrukcí, využívajících pro sledování vodicí čáry technologie řízené programem mikrokontroleru. Řada středoškolských studentů je tak schopna demonstrovat své znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti a své směřování k dalšímu studiu na vysoké škole.

Tým Prototypové laboratoře dlouhodobě spolupracuje se středními školami tím, že organizuje dlouhodobě řadu aktivit směřujících k prohloubení spolupráce a motivaci k dalšímu studiu. Díky těmto aktivitám je možno si mezi studenty vybírat nadané a talentované žáky a těm již v době jejich studia na střední škole nabídnout spolupráci na výzkumných projektech, práci formou stáží nebo odborných praxí v období letních prázdnin či témata ročníkových nebo maturitních prací.

Počet studentů s průměrnými znalostmi je řádově vyšší, i zde tým nadále směřuje své aktivity tak, aby bylo možno cíleně zvyšovat kvalitu středoškolských studentů, prohloubením spolupráce a motivace středoškolských učitelů.

Tým plánuje organizaci aktivit i v roce 2013. Kromě workshopů a seminářů na nichž si mohou studenti laboratorní podobu soutěžního stroje sestavit pod vedením pedagogů a techniků Prototypové laboratoře. Bude organizována řada soutěží ve spolupráci s jednotlivými středními školami. V březnu „Hranické robotování" v Hranicích na Moravě, v červnu ve Zlíně, v září v Bruntále. Soutěžní cyklus bude završen ve čtvrtek 12. prosince 2013 již osmým ročníkem soutěže Den robotů na VŠB-TU Ostrava.

Z řady dalších aktivit připravovaných pro rok 2013 je možno již dnes jmenovat akce jako „Napájeni Sluncem", „Postav si svůj solární kolektor" nebo „Postav si svůj CNC stroj". Informace o těchto aktivitách lze sledovat na http://napajenisluncem.vsb.cz nebo http://mpt2.vsb.cz.

Vloženo: 13. 12. 2012
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět