Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Stavební fakulta VŠB - TU Ostrava otevírá dveře zájemcům o studium!

V pátek 18. ledna 2013 se na Fakultě stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava koná Den otevřených dveří, který je určen především zájemcům o bakalářské studium na této fakultě. Ti tak mají možnost seznámit se s prostředím fakulty ještě před odevzdáním přihlášky.

Zahájení Dne otevřených dveří proběhne v 9.00 hodin v areálu Fakulty stavební VŠB-TUO v Ostravě-Porubě na ulici L. Podéště 1875.

Uchazeči o studium se dozví veškeré informace o jednotlivých oborech fakulty, o studiu a také o přijímacím řízení. Studijní obory Geotechnika, Městské inženýrství nebo Dopravní inženýrství jsou v ČR akreditovány pouze na Fakultě stavební VŠB - TU Ostrava.

Absolventi Fakulty stavební najdou uplatnění v technických i manažerských pozicích realizačních nebo projekčních stavebních firem, ve státní správě na stavebních úřadech a ve správních a inženýrských organizacích.

Uplatnění absolventů Fakulty stavební je nejvyšší z fakult VŠB - TU Ostrava – úřady práce evidují pouze cca 3 % absolventů bez zaměstnání.

Součástí Dne otevřených dveří je také prohlídka učeben, laboratoří a ostatních prostor fakulty, kterou pro skupiny zájemců povedou mladí pedagogové.

„Dne otevřených dveří se mohou účastnit i osoby s pohybovým zdravotním omezením – prostory fakulty i objekty pro ubytování jsou bezbariérové", upozornil proděkan pro studium Miloslav Řezáč.

Přihlášku ke studiu je možno podat v elektronické podobě a sice nejpozději

- do 31. 1. 2013 na studijní program Architektura a stavitelství,

- do 30. 3. 2013 na studijní program Stavební inženýrství.

Podrobné informace na www.fast.vsb.cz, Studijním oddělení FAST VŠB – TU Ostrava, L. Podéště 1875, 708 33 Ostrava – Poruba a na tel. číslech 597 321 320 (prezenční bakalářské studium), 597 321 346 (kombinovaná forma bakalářského i navazujícího magisterského studia).

O tom, že o studium na Fakultě stavební VŠB-TUO je velký zájem svědčí i počet uchazečů v letošním akademickém roce. Do prezenční formy studia se přihlásilo 1027 uchazečů, o formu kombinovaného studia mělo zájem 219 uchazečů.

Vloženo: 14. 1. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět