Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Den otevřených dveří na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO

V úterý 29. ledna 2013 se na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava koná Den otevřených dveří, který je určen především všem zájemcům o studium na této fakultě. FMMI VŠB - TU Ostrava se zde představí jako moderní univerzitní instituce s moderní strukturou studijních programů a mezinárodně uznávanou výzkumnou činností.

Zahájení Dne otevřených dveří proběhne v 9.00 hodin v posluchárně C5 v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě. Zájemci o studium na této fakultě zde získají základní informace nejen o fakultě, ale i o nabízených studijních programech a oborech.

V průběhu celého dopoledne si pak budou moci prohlédnout jednotlivá pracoviště fakulty, kde se podrobněji seznámí se studiem jednotlivých oborů, ale i s možnostmi studijních pobytů v zahraničí, nebo také s možným zapojením studentů do konkrétních vědecko-výzkumných projektů. V neposlední řadě se seznámí i s přístrojovou technikou, kterou má fakulta k dispozici.

V uplynulých letech došlo k výraznému rozšíření experimentálního zázemí fakulty, a to zejména díky projektu Regionálního materiálově technologického výzkumného centra. Nová zařízení mohou využívat i studenti fakulty, což přispívá ke zvýšení atraktivnosti studia.

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO přijme v akademickém roce 2013/2014 max. 650 studentů v bakalářských studijních programech a max. 220 studentů ve studijních programech navazujícího magisterského studia. Absolventi pak naleznou uplatnění v širokém spektru průmyslových podniků, v projekčních, výzkumných, vývojových i správních institucích.

Zájemci o studium na FMMI mohou přihlášku ke studiu podat do 30. dubna 2013 (první kolo) a to jak elektronicky - přednostně, tak písemně na adresu studijního oddělení. Více informací na www.vsb.cz pod odkazem fakulty.

Vloženo: 25. 1. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět