Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Geovědní soutěž 'Geologické kladívko 2013'

Letošní, již třetí ročník soutěže 'Geologické kladívko', kterou pořádá Hornicko-geologická fakulta na Geologickém pavilonu prof. Pošepného, se konal 22. února 2013. Soutěž je určena studentům středních škol a žákům 2. stupeně základních škol.

Této v našem kraji tematicky ojedinělé vědomostní soutěže, kde si žáci a studenti mohou ověřit své znalosti v oblasti neživé přírody, se zúčastnilo 50 soutěžících. V kategorii A - žáci 2. stupně ZŠ soutěžilo 5 družstev, v kategorii B - nižší ročníky víceletých gymnázií 6 družstev a v kategorii C - studenti SŠ 7 družstev

Stejně jako v minulých ročnících se soutěžní aktivita skládala ze tří částí. Prvním úkolem bylo odevzdání práce s geovědní tematikou v písemné podobě. Tento úkol byl současně podmínkou pro přihlášení do soutěže. Letošním tematickým zadáním byl popis vybrané suroviny a některého jejího ložiska v České republice, které bylo nebo je těženo. Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny: v kategorii A – Zlato-Zlaté Hory (ZŠ K. Pokorného Ostrava),v kategorii B Uranová ruda–Stráž pod Ralskem (gymnázium Ostrava-Hrabůvka). V kategorii C pak byly jako nejlepší vyhodnoceny práce tři Uhlí-Ostravská pánev (Gymnázium Volgogradská Ostrava), Grafit-ložiska ČR (Mendlovo gymnázium Opava) a Zlato-Zlaté Hory (Masarykovo gymnázium Příbor).

Vlastní soutěžní den probíhal v prostorách Geologického pavilonu prof.Pošepného, kde byly plněny ostatní úkoly-např. geovědní test, určování minerálů, práce s geologickou mapou atd.

Zadané úkoly nejlépe zvládla družstva:

Kategorie A

1. místo ZŠ K. Pokorného Ostrava

2. místo ZŠ Klimkovice

3. místo ZŠ Gen. Janka Ostrava

Kategorie B

1. místo Gymnázium Ostrava Hrabůvka

2. místo Gymnázium Havířov-Podlesí

3. místo Gymnázium Volgogradská Ostrava

Kategorie C

1. místo Gymnázium Volgogradská Ostrava- druž. č. 2

2. místo Masarykovo gymnázium Příbor

3. místo Gymnázium Volgogradská Ostrava- druž. č. 1

Všichni zúčastnění obdrželi osvědčení o absolvování soutěže, drobné upomínkové předměty a pozvánku na geovědní exkurzi do Jeseníků. Soutěžící na prvních třech místech pak získali diplomy a zajímavé ceny.

První družstvo v každé kategorii vybojovalo jako hlavní cenu pro svou školu geologické kladívko.

Akce byla jistě přínosem nejen pro samotné soutěžící, ale také pro pořádající- zaměstnance a doktorandy Institutu geologického inženýrství, kteří se touto formou snaží probudit v mládeži zájem o studium neživé přírody či motivovat pedagogy ke zkvalitnění výuky geovědních předmětů na základních a středních školách.

Vloženo: 26. 2. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět