Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR POMŮŽE STUDENTŮM DO FIREM

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR POMŮŽE STUDENTŮM DO FIREM
S Ekonomickou fakultou VŠB - Technické univerzity Ostrava byla podepsána smlouva o spolupráci, která by měla pomoci většímu propojení s praxí.

Zprostředkovat studentům možnost stáží ve firmách, napomoci krátkodobým podnikovým stážím vyučujících v MBA programu či zadávání bakalářských a diplomových prací podle požadavků firem je záměrem smlouvy o spolupráci, která byla 21. února podepsána mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Ekonomickou fakultou VŠB-TU Ostrava. Smlouvu v pražské centrále Svazu podepsal jeho generální ředitel Zdeněk Liška a Dana Dluhošová, děkanka ekonomické fakulty, na které se vzdělává přes pět tisíc studentů.

„Naším dlouhodobým záměrem je podporovat vazby průmyslu a škol a zajistit větší provázanost vzdělávacího systému s praxí. Jak vyplývá z našich šetření, dvě třetiny firem vidí největší problém absolventů vysokých škol technického a ekonomického zaměření právě v jejich odtrženosti od praxe a v neznalosti firemních procesů. To bychom rádi postupně změnili," uvedl Zdeněk Liška.

„Chceme více využít odborníky z firem a možností stáží a zpracovávat analýzy a studentské práce s větší vazbou na praxi," uvedla ke smlouvě děkanka Dana Dluhošová.

Součástí smlouvy je i spolupráce při organizování cyklu seminářů pro HR manažery firem
a také záštita nad kurzem vedení lidí, HR Akademií. Realizací smlouvy o spolupráci byl ze strany Svazu průmyslu a dopravy ČR pověřen Petr Holica, ředitel jeho regionální kanceláře pro Moravskoslezský kraj.

„Spolupráce v řadě konkrétních oblastí funguje na neformální bázi již nyní. Smlouvou jsme však stvrdili zájem obou stran nastavit tuto spolupráci systematičtěji," uvedl Petr Holica. Jeho slova o existujících vazbách potvrzuje ostatně skutečnost, že členem Vědecké rady Ekonomické fakulty je viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Pavel Juříček.

Vloženo: 28. 2. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět