Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 5. 2013!

II. WORKSHOP MLADÝCH VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ A STUDENTŮ VŠB-TUO

Workshop, který je organizován formou odborných příspěvků a zaměřen především na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech fakult VŠB-TUO.

Vážené kolegyně, kolegové, milí studenti.
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava pořádá v rámci projektu
„Příležitost pro mladé výzkumníky" CZ.1.07/2.3.00/30.0016 již

II. WORKSHOP MLADÝCH VĚDECKO-VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ A STUDENTŮ VŠB-TUO.

Tímto si dovolujeme pozvat Vás na plenární zasedání, konané dne 15. května 2013 od 8:00 do 16:45 hodin v místnosti PORRV101 (budova CPIT VŠB-TU v Ostravě-Porubě).

Tento workshop je organizován formou odborných příspěvků uveřejněných ve sborníku a prezentovaných buď ústní formou, nebo s pomocí posterů. Je zaměřen především na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech fakult VŠB-TUO, kteří studují a bádají v následujícím oblastech:

  • Elektrotechnika, elektronika, informační, řídicí a komunikační technika, mobilní technologie, doprava, el. trakce, aj.
  • Marketing, finance, eurospráva, veřejná a regionální politika a ekonomika, systémové inženýrství, aj., veřejná správa, řízení subjektů, aj.
  • Geologické, hornické a enviromentální inženýrství, aplikovaná fyzika a matematika, průmyslové technologie, zpracování odpadů, geoinformatika, aj.
  • Materiálové, metalurgické a procesní inženýrství, ekonomika a řízení průmyslových systémů, chemie a nanomateriály, aj.
  • Energetika, aplikovaná mechanika, dopravní, hydraulická, pneumatická a diagnostická zařízení, technologie a konstruování ve strojírenství, robotika, aj.
  • Architektura a stavitelství, stavební inženýrství, zkušebnictví, aj.
  • Bezpečnost práce a procesů, požární ochrana, technika bezpečnosti osob a majetku, havarijní a krizové řízení, výsledky specializovaných laboratoří (LABRISK, apod.).

Organizační tým II. Workshopu Vás všechny srdečně zve k účasti a nabízí Vám opravdu jedinečnou možnost bezplatné prezentace výsledků své práce - bakalářské, magisterské, doktorské, či jiných odborných aktivit.

Vážení studenti, máte tak unikátní příležitost mít uveřejněný svůj příspěvek (vzor a forma pro zaslání textu jsou v příloze) ve sborníku, který každý z Vás osobně obdržíte. Dále pak Ti z Vás, kteří se osobně zúčastní dne 15. 5. 2013 prezentace buď formou komentované či posterové části, obdrží občerstvení ve formě rautu.

Nabízíme Vám možnost informovat i ostatní své kolegy o výsledcích Vašich prací, kterou mnozí z Vás budou v zápětí obhajovat před komisemi u státních závěrečných zkoušek. Tato možnost, vč. krátkého veřejného vystoupení při prezentaci (do 10 min.) Vám umožní zkusit si obhajobu tzv. "nanečisto" a získat tak mnohdy první zkušenost prezentovat výsledky své práce před kolegy a odbornou veřejností.

Důležité termíny (pro zpracování příspěvku a prezentací použijte přiložené předlohy):

  • 26. 4. 2013 - zaslání názvu příspěvku a jeho krátký abstrakt
  • 5. 5. 2013 - odevzdání (zaslání) hotových příspěvků
  • 15. 5. 2013 - konání a účast na Workshopu

Dr. Ing. Mikołaj Bartłomiejczyk, vědecko-výzkumný pracovník PMF
mikolaj.piotr.bartlomiejczyk@vsb.cz
tel: +420 597 321 509, mobil: +420 731 889 198
Katedra elektrotechniky FEI, N- 716

Vloženo: 25. 4. 2013
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství
Zpět