Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Dobrý podnikatelský nápad může být i velmi jednoduchý

Zformátovat za někoho diplomku jako podnikatelský nápad? Proč ne? Za jeho realizovatelnost a kvalitu rozpracovanosti byl tento nápad oceněn jako nejlepší podnikatelský záměr v rámci soutěže Green Light, kterou organizuje Centrum podpory inovací VŠB-TUO.

„Přestože byly v soutěži hodnoceny i technologicky mnohem náročnější nápady, porota jednoznačně rozhodla o vítězi s projektem „Linda formátuje". Myšlenka projektu je jednoduchá, porota ocenila především promyšlenost a dotaženost této nabízené služby", uvedl Martin Duda, ředitel CPI. Projekt Kristýny Habudové a Sandry Vítkové je založen na jednoduché myšlence nabízet formátování závěrečných studijních prací jako placenou službu. Projekt má již desítky prvních klientů a nastaveny mechanismy pro další expanzi. Vítězky si ze soutěže odnášejí finanční poukaz v hodnotě 25 tis. Kč plus další podporu ze strany CPI. Do soutěže Green Light se mohli přihlásit studenti z různých fakult VŠB-TUO, z jiných vysokých a středních škol i široká veřejnost. Z celkem 30 obdržených podnikatelských nápadů se pak na druhém místě umístila myšlenka integrace externích zařízení využívaných při mixování hudby do jednoho softwarového celku Lukáše Satina, třetí místo obsadil Daniel Kokotek s návrhem elektrického skateboardu. Celkem pět prvních oceněných, všichni studenti VŠB-TUO, si mezi sebe rozdělí ceny v celkové hodnotě více než 100 tis. Kč.

V průběhu soutěže bylo zároveň provedeno dotazníkové šetření na téma podnikání, kterého se zúčastnilo 350 studentů VŠB-TUO. „Za zajímavé považuji, že téměř polovina všech respondentů uvedla, že podnikání zvažuje jako možnost po ukončení studia. Nicméně mezi hlavní důvody odrazující od podnikání studenti nejčastěji uváděli nejistotu úspěchu, neexistenci nápadu či nedostatek finančních prostředků. Za pozitivní vnímám otevřenost studentů nechat si v podnikání poradit a to jak ve věcech spojených se zahájením podnikání, tak s posouzením podnikatelského záměru", sdělil Martin Duda, ředitel CPI.

Partnerem soutěže, k jejímuž slavnostnímu vyhlášení vítězů dojde dnes večer ve studentském klubu Vrtule, byla společnost Seznam.cz a třinecký inkubátor Steel-IT.

Na univerzitě dlouhodobě probíhá řada dalších aktivit na podporu podnikání, pozornost je hlavně věnována studentům s inovativním nápadem.

Green Light v překladu mj. označuje zelenou barvu na semaforu. Pro soutěž Centra podpory inovací VŠB-TUO se stalo symbolem rozjezdu na začátku podnikání.

Vloženo: 7. 5. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět