Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

VŠB - TU Ostrava nabídla licenci na nejmodernější technologie pro TU Košice

Řadu let se výzkumné a vývojové týmy na VŠB - Technické univerzitě Ostrava zabývají problematikou alternativních zdrojů energií. Jsou vyvíjeny technologie solárních systémů, využití geotermální energie a v neposlední řadě také technologie vodíkových palivových článků a jejich využití v energetice a pro dopravu.

Aktivity výzkumné a vývojové Laboratoře palivových článků zahrnují výzkum, vývoj a prototypovou výrobu. Je možno se zde setkat s malými demonstračními jednotkami určenými středním školám zapojeným do programu Napájeni Sluncem. Tyto byly vyvinuty týmem doc. Horáka ve spolupráci s prof. Bouzkem z VŠCHT Praha již v roce 2005. Vedle toho jsou zde projektovány a prototypově realizovány energetické hybridní soustavy s výkony až desítek kilowat.

Tým v minulých měsících zaměstnávala výjimečná zakázka směřovaná do oblasti demonstračních systémů s palivovými články od níž je očekáváno mnohem více než jen využití při výuce a exhibičních prezentacích. Koncovým uživatelem nejmodernější technologie jsou pracoviště TU Košice. Obsahem zakázky organizované pro TU Košice společností HSH Group byla vestavba technologické soustavy vodíkového palivového článku jako hlavního energetického zdroje elektrického pohonu pro repliku vozidla Jeep Willys.

V České republice je jen jedno místo s koncentrací technologií a průmyslu s výrobou vodíku nebo na vodík bohatých plynů přímo využitelných pro palivové články - Ostrava. Analogicky je tomu i na Slovensku. Průmyslová oblast Košic s průmyslovými provozy US Steel mohou hrát v budoucnu významnou úlohu při rozvoji „vodíkové společnosti".

Mnohaletá spolupráce mezi VŠB - TU Ostrava a TU Košice byla vždy provázána s průmyslovým zázemím těchto aglomerací. Taktéž i spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a využití alternativních zdrojů energií a zvyšování jejich účinnosti či efektivity využití má mnohaleté trvání.

Spolupráce završená právě realizovanou dodávkou nejmodernějších technologií se zrodila ze zájmu o moderní technologie, automobilismus a využití těchto technologií v dopravě. Tyto atributy jsou proklamovány ve výzvě soutěže Shell Eco Marathon organizované společností Shell. Takto se setkaly poprvé studentské soutěžní týmy VŠB - TU Ostrava a TU Košice při přípravě k soutěži Shell Eco marathon v Nogaru ve Francii v roce 2004. Díky vzájemné spolupráci se tak VŠB - TU Ostrava zařadila mezi prvních pět evropských elitních univerzit, které zvládly vodíkovou technologii implementovat do vozidla. Soutěžní vozidlo HydrogenIX tehdy absolvovalo soutěžní trať v délce necelých 25km při spotřebě necelých 2gramů vodíku.

Implementace vodíkového palivového článku do vozidla Jeep Willys si vedle využití ve výuce klade za cíl rozvinout mnohem těsnější vědecko-výzkumnou meziuniverzitní spolupráci. Implementace zahrnuje problematiku témat mnoha oborů. Technologie vodíkového palivového článku není jen elektrochemie a materiálová technologie. Je to také oblast elektroniky, elektromechaniky, informatiky, měření, řízení a v neposlední řadě ekonomiky a hlavně bezpečnosti.

Vozidlo s názvem Jeep HyIX, zkráceno z historického názvu HydrogenIX ,nese logo „Energized by FEI". Vozidlo je určeno především pro výukové, výzkumné, vývojové a demonstrační účely. Chassis a karoserie vozidla jsou zmenšenou replikou slavného originálu Jeep Willys užívaného spojeneckými vojsky za II.světové války. Svou velikostí a provedením je odrazem pravidel pro kategorii „urban concept" soutěže Shell Eco Marathon. Vozidlo je poháněno elektromotorem o výkonu 1kW napájeného ze soustavy nízkoteplotního vodíkového PEM palivového článku společnosti Ballard. Právě řídicí a bezpečnostní systémy spolu s implementovanými algoritmy optimálního řízení, měření a distribuovaného řízení pocházejí z dílny výzkumníků z VŠB-TUO. Zástavba vlastní technologie a pohonu do vozidla byla realizována pracovištěm Prototypové laboratoře C112, která je jednou z mnoha výzkumných a vývojových laboratoří Centra pokročilých a inovačních technologií VŠB-TUO.

Součástí dodávky vodíkové technologie je i návrh licenční smlouvy na období do roku 2023. Pro implementaci byly využity znalosti a zkušenosti získané při řešení projektů ENET a TIP MPO ČR FR TI 1/223 „Výzkum a vývoj pohonné jednotky elektromobilu".

doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

Telefon: 597 323 138, 597 329 339

Vloženo: 16. 5. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět