Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Spolupráce Dalkie s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava přinesla své ovoce

V prostorách Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava proběhlo 13. června 2013 slavnostní ukončení odborného kurzu s názvem Energetické stroje, který úspěšně absolvovalo 42 zaměstnanců skupiny Dalkia v České republice.

V rámci podpory vzdělávání svých zaměstnanců Dalkia využívá možnosti kurzů připravených vysokoškolskými pedagogy na míru. Za tímto účelem byl před několika lety Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava ve spolupráci s Dalkií připraven dvousemestrální kurs s názvem Energetické stroje. Vybraná skupina našich zaměstnanců dostala příležitost seznámit se blíže s obecnou problematikou energetiky se zaměřením na možnosti inovací a nejnovějších dostupných technologií přinášejících úsporná opatření zejména v oblasti životního prostředí.

„Vzdělávání našich zaměstnanců je pro nás alfou a omegou úspěchu. Velmi si vážíme spolupráce s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a jsme rádi, že tato špičková instituce přispívá svou činností k vyšší vzdělanosti našich zaměstnanců a rozšiřuje jejich znalosti v oblasti energetiky," uvedla ředitelka pro lidské zdroje Eva Tmejová.

Dalkia dlouhodobě spolupracuje s VŠB–TUO na bakalářských a diplomových pracích, každoročně se zúčastňuje jejího veletrhu pracovních příležitostí nazvaného Kariéra Plus a podporuje odborné konference a semináře, které VŠB –TUO pořádá. Například za poslední tři roky studenti VŠB–TUO zpracovali 18 bakalářských a diplomových prací na vybraná aktuální témata a 13 studentů mělo příležitost absolvovat stáž v rámci Dalkie.

Vloženo: 18. 6. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět