AVE ART !!! Průřez tvorbou studentů umělecké školy AVE ART OSTRAVA

Soukromá střední umělecká škola Ave Art Ostrava vystavuje v galerii VŠB-TUO pravidelně a i letos představuje tvorbu svých studentů. Cílem a hlavní náplní školy je představit a zprostředkovat široké veřejnosti činnost a výsledky jednotlivých studijních oborů, kde studenti řeší konkrétní zadané úkoly, se kterými se v budoucnu mohou setkat v rámci své odborné profese.

V galerii budou k vidění práce studentů, které vznikly v posledních dvou letech. Jedná se zejména závěrečné nebo klauzurní práce. Letos se na půdě galerie představí i obor interiérový design se svými modely a návrhy řešení interiérů nebo jednotlivých výrobků, které jsou součástí našeho života. Výstavu pak doplní práce studentů oboru grafický design a také kresby.

Za dobu své existence se škola prezentovala na mnoha místech regionu a získala tak nezastupitelné místo v nabídce uměleckého školství. Škola dlouhodobě buduje svoji image a snaží se, aby jejich výstupy a výtvarné počiny byly součástí našeho každodenního života. Výtvarná díla studentů školy můžete spatřit na mnoha místech kolem sebe: sochy na náměstích, plastiky a reliéfy ve veřejných budovách, grafiky, malby a knižní publikace. Činnost školy daleko přesahuje hranice severomoravského regionu.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 2006 opustili školu první absolventi - se již výrazným způsobem zapojila do mnohých uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií nejen v městech našeho kraje, ale jméno AVE ART začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech, Slovenska a Polska.

Výstava AVE ART !!! potrvá od 28. června do 30. srpna 2013. Vstup do galerie je zdarma.

Vloženo: 28. 6. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět