Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 16. 9. 2013!

Výzva k nominacím na Cenu Františka Běhounka a Cenu Milady Paulové pro rok 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k nominacím na Cenu Františka Běhounka pro rok 2013 za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji a soutěž o Cenu Milady Paulové 2013 pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cena Milady Paulové 2013

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob i instituce. Nominační dopisy zasílejte prosím v elektronické podobě na adresu cena@soc.cas.cz do 13. září 2013. Organizační zajištění ceny pro MŠMT zabezpečuje Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Nominace budou vyhodnoceny komisí, kterou tvoří experti v oboru farmakologie a zástupci MŠMT. Datum slavnostního udělení Ceny Milady Paulové bude s předstihem upřesněno.

Blíže na http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-souteze-o-cenu-milady-paulove-2013

Cena Františka Běhounka

Do soutěže mohou být přijaté pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a – jsou-li navrhovateli známé – kontaktních údajů kandidáta. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena.

Všechny nominace kandidátů na Cenu Františka Běhounka se zasílají elektronickou cestou na e-mailovou adresu: pavlina.janova@msmt.cz a také formou písemnou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (na obálku uvést Cena Františka Běhounka), nejpozději do 15. září 2013 (rozhodující je datum odeslání).

Blíže na http://www.msmt.cz/vyzkum/vyhlaseni-vyzvy-k-nominacim-na-cenu-frantiska-behounka-pro-3

Vloženo: 15. 8. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět