Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2013!

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013

Výzva pro předkládání návrhů. Článek obsahuje informace o předkládání návrhů na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2013 nejpozději do 30. září 2013, 14:00 hodin. Návrh předkládá statutární orgán nebo zástupce příjemce podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a to ve dvou vyhotoveních na formuláři s uvedenými náležitostmi na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor financování výzkumu a vysokých škol - 32
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

Více informací viz web.

Vloženo: 15. 8. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět