FMMI PŘEDVEDE NA DNECH NATO SVÁ RYCHLÁ KOLA

Letošní Dny NATO se konají na Letišti Leoše Janáčka ve dnech 21. a 22. září 2013. Jejich partnerem se pro letošní rok stala Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) VŠB-TUO. Účastníci akce se tak mohou seznámit se studijními programy, obory a produkty výzkumu a vývoje této fakulty.

Na tuto akci fakulta uvolnila vozidla, která vznikla na její půdě. Prototypy vzešly z laboratoří Katedry materiálů a technologií pro automobily za podpory MŠMT, TAČR a byly hrazeny z Operačního programu vzdělání pro konkurenceschopnost. Na jejich stavbě se podíleli i studenti.

V rámci doprovodného programu se předvede Stavebnice experimentálního vozidla na platformě mechanických skupin VW brouk s upraveným motorem. Tato stavebnice je osazená měřící aparaturou pro snímání vibrací v průběhu jízdy.

Na stánku FMMI bude dále prototyp sportovního automobilu StudentCar FireLine. Design tohoto vozu vznikl ve spolupráci se studenty průmyslového designu Baťovy univerzity ve Zlíně a studenty Katedry materiálů a technologií pro automobily z FMMI, VŠB–TUO. Více o práci na Katedře materiálů a technologií je možno nalézt na webových stránkách www.studentcar.cz.

„Na Dnech NATO budeme letos poprvé. Rádi bychom tuto akci využili k představení Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství jako moderní materiálově technologické fakulty, která jako jediná v ČR nabízí studijní obory spojující materiály, technologie a design aplikované na stavbu sportovních automobilů," říká doc. Ing. Petr Tomčík a zároveň dodává: „FMMI má špičkově vybavené laboratoře, ve kterých probíhá velmi atraktivní výuka spojená s výzkumem a vývojem."

Konkrétní nabídka programů a oborů FMMI je k nalezení na webových stránkách www.fmmi.vsb.cz/cs/. FMMI zapojuje talentované studenty i do výzkumně vývojových projektů, které mají praktické výstupy, konkrétně teď finišují práce na přípravě elektrického supersportu pro jízdní zkoušky, u kterého je plánovaná malosériová výroba. Docent Tomčík poznamenal, že design ani žádné technické detaily však zatím prozradit nemůže.

Vloženo: 16. 9. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět