Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 7. 12. 2013!

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích VES14 k programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael

Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích VES14 k programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 16. 9. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LJ – GESHER/MOST. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 12. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 19. 9. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, jako implementační agentura programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER/MOST, vyhlašují podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) a v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, uzavřené 30. března 2009, veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích VES14 k podávání návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje do programu GESHER/MOST.

Vloženo: 17. 9. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět