Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 15. 11. 2013!

Výzva pro podání žádosti o grant z výnosů NIF, kterou vyhlašuje Nadace Tomáše Bati pro program: „Výzkum a věda pro život 2013“.

Výzva pro podání žádosti o grant z výnosů NIF, kterou vyhlašuje  Nadace Tomáše Bati pro program:  „Výzkum a věda pro život 2013“.
Podpora aktivit jednotlivců či týmů, jejichž cílem je dosáhnout takových výsledků ve vědecké či výzkumné práci, jež představují z objektivního hlediska pokrok a jsou přímo či nepřímo využitelné (uplatnitelné) v praxi.

Forma vědeckých a výzkumných aktivit není předem dána. Cílovou skupinou jsou studenti, doktorandi, vědečtí a výzkumní pracovníci vysokých škol a universit, kteří k datu 31. 12. 2013 nedosáhli 35 let věku. V případě pracovních týmů musí tým splňovat podmínku 35 let věku hlavního řešitele a věkový průměr týmu nesmí překročit hranici 40 let. 

Doba trvání programu je max. 12 měsíců.

Maximální částka grantu na jeden projekt je 200.000 Kč. Maximální podíl příšpěvku je 50% na celkových uzantelných nákladech. 

Vyplněnou žádost (viz příloha) prosím zašlete do 8/11/2013 Ing. Veronice Baranové (veronika.baranova@vsb.cz)

Žádost se bude podávat centrálně a elektronicky na předepsaný formulář http://www.batova-vila.cz/CZ/zadostNIF.html.

Podrobné informace o podpoře naleznete na uvedených webových stránkách.

Vloženo: 3. 10. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět