Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Barvy budoucnosti

Barvy budoucnosti
Představte si barvu, která nejen že zatraktivní váš domov, ale zároveň bude pohlcovat smog a jiné škodliviny. Nejde o nesplnitelný sen, ale o realitu, na které pracují specialisté z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Použití je mimořádně snadné.

Stačí přidat speciální prášek do nátěrových hmot a o zbytek se postará slunce. Obsah prášku totiž při osvícení slunečními paprsky tvoří reaktivní částice, které dokážou pohlcovat smog a další nečistoty ve vzduchu i ve vodě. Získáte tak trvanlivý, otěruvzdorný nátěr, který jako aktivní čisticí prvek přispívá ke zlepšení kvality vzduchu.

Vývoj nátěrových hmot fungujících na tomto principu probíhá již delší dobu. Je velmi důležité zajistit, aby se použité nanočástice v rámci žádné fáze životního cyklu produktu nezačaly uvolňovat do ovzduší. Právě na tento aspekt se zaměřili vědci z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Kromě nanočásticového TiO2 tak byl vyvinut přípravek, který si zachovává pozitivní vlastnosti, jako je pohlcování nečistot či bakterií, a zároveň nanočástice uzamyká na povrchu a nemůže tak dojít k jejich uvolňování. Jedná se o přípravek, který je vhodný jak do interiérových, tak i fasádních nátěrových hmot. Úspěšně bylo testováno také jeho použití ve stavebních hmotách na bázi cementových pojiv.

Co přípravek obsahuje?

Práškový materiál má dvě složky. První je fotoaktivní TiO2 a druhý je jílový minerál – kaolinit, který se používá na výrobu keramiky. Tyto jílové materiály mají tvar destiček, na jejichž povrchu jsou zachyceny nanočástice oxidu kovů a právě z nich se při kontaktu se slunečními paprsky stávají pomocníci přispívající mimo jiné ke zlepšení kvality vzduchu. Jemnost tohoto práškového materiálu může být pro představu v rozmezí od hladké mouky až po hrubozrnnou kuchyňskou sůl.

„Inspirací, nebo spíše motivací pro vývoj tohoto přípravku byla snaha eliminovat možné negativní důsledky spojené s nanorozměrem TiO2. Toto kompozitní plnivo vzniklo ve spolupráci s firmou Precheza a.s. v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu „Nanomateriály nové generace a jejich průmyslové aplikace". Při vývoji tohoto plniva jsme čerpali ze zkušeností nabytých při řešení předcházejících projektů Grantové agentury České republiky a také z konzultací s průmyslovými partnery," uvedl doc. Ing. Vlastimil Matějka, Ph.D. z Centra nanotechnologií Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na otázku zda se mohou lidé v běžném životě s něčím podobným setkat, Vlastimil Matějka dodává: „Neznám podrobně stav na trhu, ale Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava byla první, kdo s tímto řešením (resp. použitím kompozitních plniv typu kaolinit/TiO2) přišel."

O materiál, který vyvinuli vědci na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava je velký zájem i v zahraničí a o podmínkách využití se momentálně jedná. Z tuzemských výrobců používá materiály vyvinuté v rámci uvedeného projektu například firma BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.

Více na http://www.zlepsisitechniku.cz/

Vloženo: 11. 10. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět