Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Zájemci o neživou přírodu se setkají na VŠB - TU Ostrava

V sobotu 19. října 2013 pořádá Hornicko-geologická fakulta již tradiční Mineralogické setkání. Akce se uskuteční v prostorách auly v areálu VŠB - Technické univerzity v Ostravě-Porubě od 9:00 do 14:30 hodin.

„Setkání je každoročně spojeno s prodejní výstavou přírodnin, fosílií a šperků", říká jedna z organizátorek akce Martina Polášková.

Své sběry zde bude prezentovat více než 90 vystavovatelů z Čech, Moravy, Polska, Slovenska a Maďarska. Přes 200 m2 výstavních a prodejních ploch zaplní kromě minerálů, zkamenělin a výrobků z přírodnin také odborná literatura, známky, mince a další předměty, které se tematicky váží ke geologii a k hornictví.

O tom, že se akce těší stále většímu zájmu odborné i laické veřejnosti, svědčí i to, že jarní setkání milovníků neživé přírody v březnu 2013 navštívilo přes 1300 návštěvníků. To byl v historii konání Mineralogických setkání rekordní počet.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze nalézt na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/

Vloženo: 16. 10. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět