Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Akademický senát VŠB-TUO zvolil kandidáta na rektora!

Dne 22. října 2013 od 13 hodin proběhlo zasedání Akademického senátu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, které mělo na svém programu volbu kandidáta na funkci rektora.

Tajným hlasováním byl zvolen jediný kandidát na tuto funkci, který byl nominován pěti fakultami, a to stávající rektor univerzity prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Ten po svém zvolení poděkoval senátorům za projevenou důvěru a řekl, že udělá vše pro to, aby ji nezklamal. „ Považuji výsledek za projev toho, že víme co chceme a kam směřujeme", řekl nově zvolený kandidát na rektora.

Nové funkční období rektora začíná 1. února 2014 a končí 31. ledna 2018.

O programu nového kandidáta na rektora se dozvíte na http://vondrak.cs.vsb.cz/

Letošní rok na univerzitě probíhá ve znamení voleb. Své kandidáty na děkany si již zvolily dvě fakulty. Tou první byla Hornicko-geologická fakulta, která pro stejné funkční období zvolila kandidáta na funkci děkana. Stal se jím prof. Ing. Vojtěch Dirner, CSc.

V čele Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství zasedne 1. února 2014 žena. Kandidátkou na děkanku byla senátem fakulty zvolena prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.

Supervolební rok univerzity bude pokračovat ještě v listopadu. To si kandidáty na děkany budou volit na Fakultě stavební a Fakultě elektrotechniky a informatiky.

Vloženo: 23. 10. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět