Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 20. 12. 2013!

ALFA - ČTVRTÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. listopadu 2013 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.

Návrh projektu, Potvrzení o podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR a dále přílohy prokazující požadovanou způsobilost uchazeče musí být předány poskytovateli během soutěžní lhůty, tj. od 2. listopadu 2013 do 20. prosince 2013 do 16:30 hod.

Uchazeč musí předat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému dostupného přes stránky poskytovatele www.tacr.cz a zároveň odeslat Potvrzení podání návrhu projektu do IS VaVaI TA ČR do datové schránky poskytovatele prostřednictvím datové schránky hlavního uchazeče. V náležitostech zprávy v datovém poli „Věc" musí být uvedeno „4. veřejná soutěž – program ALFA – NÁVRH PROJEKTU".

Vloženo: 6. 11. 2013
Kategorie:  Vyhlášené veřejné soutěže, veřejné zakázky
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět