Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Projekt na výzkum v oblasti vrtání hlubokých otvorů

Projekt na výzkum v oblasti vrtání hlubokých otvorů
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava spolupracovala na řešení projektu „Výzkum v oblasti vrtání hlubokých otvorů“ s registračním číslem CZ.1.10/2.2.00/16.01385.

Projekt vznikl v rámci OPVK za účelem podpory prosperity regionu a spolupráce všech typů podniků a vysokých škol, nebo výzkumných organizací v Moravskoslezském kraji prostřednictvím neinvestičních dotací a byl realizován v průběhu roku 2013. Na realizaci se podíleli pracovníci a studenti Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TUO. Hlavním cílem projektu bylo kompletně popsat, analyzovat, zhodnotit a navrhnout vhodnou technologii hlubokého vrtání otvorů ve společnosti HMC engineering system s.r.o.

Vrtání hlubokých děr je obrábění děr s relativně vysokým poměrem hloubky k průměru. Charakteristickým znakem je velký objem odřezaného materiálu, na druhé straně pak požadavek vysoké přesnosti na přímost a rozměrovou stálost vrtané díry a také na kvalitu obrobené plochy. Často velmi extrémní podmínky při vrtání hlubokých děr kladou vysoké požadavky na nástroj, stroj a na požadovanou výbavu. S vrtáním hlubokých děr se setkáme téměř ve všech průmyslových oblastech, především však v energetice, ve výrobě zařízení pro těžbu ropy, plynu, v leteckém a automobilovém průmyslu.

Kontakt pro média: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D., vedoucí katedry obrábění a montáže

Vloženo: 16. 12. 2013
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět