Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Výukové pracoviště pro efektivní vrtání hlubokých otvorů

Katedra obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TUO realizovala projekt FRVŠ 793/2013/G1 „Výukové pracoviště pro efektivní vrtání hlubokých otvorů“ a vytvořila pracoviště pro vrtání hluboký otvorů na konvenčních strojích a doplnila tak prakticky problematiku vrtání těchto otvorů do osnov odborných předmětů.

Hlavním cílem projektu bylo zřízení hlubokovrtacího pracoviště v laboratořích katedry a seznámení studentů s technologiemi hlubokého vrtání na konvenčních i CNC strojích, dále rozšíření výuky o praktická a experimentální měření s možností stanovovat řezné parametry hlubokého vrtání v laboratořích. Tímto je dosaženo zvýšení kvality výuky a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Studenti si mohou ověřit teoreticky získané informace z přednášek na praktických měřeních ve cvičení.

V rámci projektu bylo zakoupeno zařízení pro hluboké vrtání pomocí MQL, odsávací zařízení doplněné o třínásobný filtrační systém, nástroje pro vrtání hlubokých otvorů, středový adaptér pro přívod procesní kapaliny přes střed nástroje přímo do místa řezu včetně zkušebního materiálu. Zakoupené a zprovozněné zařízení bude sloužit pro výuku studentů zejména v předmětech Speciální a experimentální metody v obrábění, Technologie obrábění a Technologie II studentů Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Více informací: Ing. Antonín TREFIL

Katedra obrábění a montáže FS VŠB-TUO, hlavní řešitel

Vloženo: 6. 1. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět