Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Projekt FRVŠ „Inovace technických předmětů s využitím virtuální reality a výroby prototypů“ 790/2013/B1 realizován

Katedra obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TUO realizovala projekt, zabývající se virtuální realitou v montáži a problematikou prototypování.

Při řešení projektu FRVŠ „Inovace technických předmětů s využitím virtuální reality a výroby prototypů" 790/2013/B1/a byla inovována řada odborných předmětů, vyučovaných pro studenty Fakulty strojní a Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a rozšířena specializovaná zařízení v laboratořích o 3D tiskárnu pro tisk prototypů a zařízení pro demonstrování virtuální reality.

V rámci projektu byla zakoupena počítačová sestava se speciálním softwarem určeným pro řízení a obsluhu 3D tiskárny a zařízení pro realizaci virtuální reality skládající se z datové rukavice, virtuálních brýlí, senzorů, polohovacího zařízení a transmiteru. Zakoupené a zprovozněné zařízení bude sloužit pro výuku studentů zejména v předmětech montáže a strojírenské technologie. Studenti bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů nyní získají bohaté zkušenosti se stále rozšířenějším způsobem výroby plastových dílů pomocí aditivní technologie a možností využití virtuální reality.

Bližší informace: Ing. et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D.

Katedra obrábění a montáže FS VŠB-TUO, hlavní řešitelka

Vloženo: 6. 1. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět