Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Projekt Inkubátor regionálních specialistů je v poslední fázi realizace

Projekt Inkubátor regionálních specialistů je v poslední fázi realizace
Začátkem roku 2011 zahájila katedra regionální a environmentální ekonomiky Ekonomické fakulty VŠB - TU Ostrava ve spolupráci s partnerem, kterým je Magistrát města Ostravy, projekt pod názvem “Inkubátor regionálních specialistů aneb inovace univerzitních regionálních studií”.

Dne 26. 11. 2013 byly na závěrečné konferenci v hotelu Mercure v Ostravě představeny účastníkům projektu i odborné veřejnosti činnosti a výsledky projektu.

Projekt Inkubátor reg. specialistů byl zaměřen na inovaci oboru Regionální rozvoj a zavedení moderních přístupů do výuky s důrazem na podporu meziuniverzitní týmové spolupráce a provázanost s praxí. Cílem inovovaného vzdělávání v oboru regionální rozvoj je vychovat vysoce kvalifikované experty regionálního rozvoje. Projekt byl spolufinacován Evropským sociálním fondem v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projektem byly zajištěny inovace předmětů v rámci třech oborových pilířů: regionální ekonomie, sociálního rozvoje a oblasti environmentálních studií. "Celkem se na projektu podílelo 70 pracovníků a poskytovatelů služeb, přičemž někteří z nich byli zapojeni opakovaně v průběhu tří let", sdělila vedoucí projektu Ing. Václavková.

Na katedře regionální a environmentální ekonomiky vznikly v rámci projektu i tři odborné publikace. Cílová skupina čítala 1027 proškolených studentů v inovované výuce. Studenti se rovněž účastnili 16ti terénních šetření a průběžně se seznamovali s prací odborníků v praxi. Katedra regionální a environmentální ekonomiky pořádala také řadu odborných setkání v rámci Klubu regionalistů. „Za celou katedru můžeme označit projekt jako úspěšný a přínosný pro naše studenty", zhodnotil vedoucí katedry Dr. Malinovský.

Vloženo: 7. 1. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět