Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2015!

PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2013

PODPORA VĚDY A VÝZKUMU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI 2013

Vysoká škola báňská - Technická universita Ostrava obdržela v rámci programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013“ (RRC/05/2013) finanční podporu v rámci všech tří vyhlášených dotačních programů. Tyto programy jsou zaměřené na podporu výzkumných týmu se zahraniční účastí (DT1 - Mezinárodní výzkumné týmy; finanční podpora Moravskoslezského kraje 11 451 600,- Kč), na podporu výzkumných a vývojových aktivit v oborech technických, přírodních, lékařských a společenských věd s investičním charakterem (DT2 - Podpora výzkumu a vývoje VŠB-TUO prostřednictvím investic; finanční podpora Moravskoslezského kraje 1 000 000,- Kč) a podporu talentovaných studentů a absolventů doktorského studia (DT3 - Podpora studentů a absolventů Ph.D. studia na VŠB-TUO; finanční podpora Moravskoslezského kraje 560 000,- Kč).

Vloženo: 1. 12. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět