Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 1. 4. 2014!

Výsledky Soutěže o nejlepší disertační práci obhájenou v roce 2013

28/02/2014 proběhlo na půdě VŠB-TUO vyhodnocení Soutěže o nelepší disertační práci obhájenou v roce 2013. Výhercům bude ocenění předáno na slavnostní vědecké radě.

 Práce, které se umístily na druhém, resp. třetím, místě získávají ocenění ve výši 3000,-Kč. Práce, které se umístily na prvním místě, byly dále vyhodnoceny jednotlivými předsedy panelů, přičemž jim náleží odměna podle umístnění prací: za 1. místo 20.000,-Kč; 2. místo 15.000,-Kč; 3. místo 10.000, -Kč; a za 4. místo 5.000,-Kč. Komise se usnesla na tomto pořadí

Celkové hodnocení:

1. místo

Adrian Barylski - Opracowanie metody i analizy efektywności podwyższenia odporności na zużycie polimerów dla endoprotezoplastyki (University of Silesia in Katowice)

2. místo

Jana Púchyová - Správanie sa mulitagentových systémov s definováným cieľom (University of Žilina)

3. místo

Iveta Řepková - Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru (Silesian University in Opava)

4. místo

Magdalena Pochrząst - Kształtowanie własności biomechanicznych i fizykochemicznych stabilizatorów płytkowych o ograniczonej powierzchni kontaktu z kością wytworzonych ze stopów Ti-6Al-4V oraz Ti-6Al-7Nb (Silesian University of Technology)

Za jednotlivé kategorie:

Ekonomie a finance

1.       místo

Iveta Řepková - Konkurence, koncentrace a efektivnost českého bankovního sektoru (Silesian University in Opava)

2.       místo

Petr Gurný - Tvorba a vybrané aplikace scoringového modelu defaultu komerčních bank pro období finanční krize (Technical University of Ostrava)

3.       místo

Monika Klimontowicz - Aktywa niematerialne jako źródło przewagi konkurencyjnej banku (University of Economics in Katowic)

 

Suroviny, energetika, zdraví a životní prostředí

1.    místo

Magdalena Pochrząst - Kształtowanie własności biomechanicznych i fizykochemicznych stabilizatorów płytkowych o ograniczonej powierzchni kontaktu z kością wytworzonych ze stopów Ti-6Al-4V oraz Ti-6Al-7Nb (Silesian University of Technology)

2.    místo

Miroslav Kováč - Autonomne riadenie časti distribučnej sústavy na úrovni 22 KV (University of Žilina)

3.    místo

Jan Lenart - Pseudokrasové jeskyně Západních Beskyd jako indikátory typu, geneze a sukcese svahových deformací (University of Ostrava)

Informační technologie

1.    místo

Jana Púchyová - Správanie sa mulitagentových systémov s definováným cieľom (University of Žilina)

2.    místo

Tomasz Garbiec - Analiza efektów krańcowych w wirniku masywnym silnika indukcyjnego wysokoobrotowego (Opole University of Technology)

3.    místo

Paweł Skadłubowicz - Komputerowe modelowanie i rekonstrukcja struktur kostnych miednicy (University of Silesia in Katowice)

 

Konkurenceschopné strojírenství, materiálový výzkum

1.    místo

Adrian Barylski - Opracowanie metody i analizy efektywności podwyższenia odporności na zużycie polimerów dla  endoprotezoplastyki (University of Silesia in Katowice)

2.    místo

Petr Maršálek - Únavové zkoušky ozubených kol (Technical University of Ostrava)

3.    místo

Katarína Miková - Vysokocyklová únava jemnozrnnej ocele po spevnení povrchu tryskaním (University of Žilina)

Marta Kurek - Wpływ nierównoległości charakterystyk zmęczeniowych na prognozowaną trwałość zmęczeniową materiałów przy zginaniu ze skręcaniem (Opole University of Technology)

 

Všem výhercům gratulujeme!

·     

Vloženo: 3. 3. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět