Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 4. 2014!

Veřejná soutěž o získání nadačních příspěvků Narodohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2014

Rada NÚJH vyhlásila jako hlavní téma veřejné soutěže pro rok 2014 téma Česká společnost v Evropě a ve světě (bližší informace naleznete v příloze).

Rada NÚJH doporučila následující prioritní témata s tím, že zaměření prací by mělo řešit aktuální a konkrétní otázky posledních dvaceti dvou let společenského a ekonomického vývoje České republiky v evropském a světovém kontextu.

  • Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci (krize hodnot a demokracie)
  • Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku a problematika národních zájmů
  • Vlastnické a strukturální problémy české ekonomiky (český kapitál)
  • Technický rozvoj, inovace, rozvoj vzdělání a vědy - jejich vliv na rozvoj ekonomiky
  • Problémy zaměstnanosti, sociální nerovnosti, kriminality, strategie jejich řešení, problémy zdravotnictví a školství
  • Demografický vývoj a migrace, české menšiny v zahraničí a menšiny v České republice
  • Význam neziskového sektoru pro udržování sociální soudržnosti a jeho vliv na růst konkurenceschopnosti ekonomiky
  • Historie Nadání a nadačních aktivit Josefa Hlávky se zvláštním zřetelem k osudům jejich představitelů

Rada NÚJH však nevylučuje ani další vhodná tomata navržená žadateli.

Vloženo: 10. 3. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět