Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

VŠB-Technická univerzita Ostrava otevřela novou budovu Fakulty elektrotechniky a informatiky za více než jednu miliardu korun

V porubském areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dnes byla slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI). Pro fakultu, která připravuje absolventy nejžádanějších oborů současnosti, je to historická chvíle.

Po dlouhých dvaceti letech existence fakulty se téměř 4.000 studentů a pedagogů může poprvé nastěhovat do vlastních prostor. "Do této chvíle museli studenti fakulty, o jejíž obory roste zájem takříkajíc geometrickou řadou, studovat v 16 různých objektech. Počet studentů FEI přitom od jejího založení vzrostl více než čtyřnásobně," komentuje otevření rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Celkové náklady projektu výstavby nové budovy představují 1, 026 miliardy korun. Z této částky bylo více než 743 milionů Kč získáno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 85 procent způsobilých nákladů na novou budovu FEI tedy univerzita uhradí z finančních zdrojů Evropské unie.

Roztříštěnost výukových a výzkumných prostor byla podle rektora pro rozvoj fakulty velmi limitující. Univerzita proto o nové zázemí dlouhodobě usilovala. Přípravy pro výstavbu nové budovy začaly v roce 2006, po vyřízení všech formalit a získání dotace z Evropských strukturálních fondů byla v únoru 2011 zahájena vlastní stavba budovy. Ta byla dokončena po osmnácti měsících, téměř stejnou dobu ale trval následný výběr dodavatele nábytku, který byl zdržen námitkami neúspěšných uchazečů.

Více než 19.000 m2 ploch nové budovy bude nyní sloužit vedle výuky také výzkumu. Kromě pracoven pedagogů a doktorandů, poskytuje budova nové posluchárny, učebny a 47 nových laboratoří pro výuku a výzkum. Budova je nabita i moderními technologiemi – špičkovými servery, inteligentními prvky vnitřních rozvodů, využitím geotermální energie k vytápění a klimatizování vnitřních prostor. Veškeré technologie je možné centrálně dálkově monitorovat a nastavovat pro dosažení hospodárného provozu celé budovy.

Nová pěti patrová budova je koncipována jako otevřená: dominují prosklené části stěn a open space prostory, které podporují vizuální kontakt a možnost přímé komunikace. Vnější vzhled budovy je postaven na kontrastu gabionových stěn a šedo-černého pláště laboratorního traktu a prosklených ploch fasády v pastelových barvách. Z vnější strany objektu je výrazným architektonickým prvkem přiznané únikové požární schodiště a vodní prvky s lavičkami. Zajímavostí je zelení osázená střecha části budovy, jež je využívána jako relaxační zóna a připomíná golfový green.

Moderní inteligentní technologie v nové budově FEI umožňují i testování systému ekologičtějšího využívání energií z obnovitelných zdrojů. V poměrně masivním provozním měřítku v něm bude VŠB-TUO zkoušet, zda a jak jsou moderní technologie schopné řídit spotřebu budovy v součinnosti s fotovoltaickými články v celkovém výkonu 370 kW, které jsou osazeny v areálu univerzity na střechách v nejbližším okolí nové budovy.

Akademičtí pracovníci a studenti tak mohou testovat součinnost distribuované výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů a inteligentní spotřeby technologiemi nové budovy. Toto testování zahrnuje např. koordinaci řízení tepelných čerpadel a vzduchotechniky a dalších systémů s možností akumulace energie do horninového masívu v okolí budovy. Součástí výstavby nové budovy FEI byla i výstavba automatizovaného dopravního centra, laboratoře, ve které se vyvíjí a zkouší prvky pro nabíjení elektromobilů s kapacitou umístění až 37 vozidel. Elektromobily mohou akumulovat energii z fotovoltaických panelů a přispět tak k simulaci inteligentních rozvodných sítí budoucnosti – tzv. smart grids a bezemisních systémů dopravy.

Nová budova by měla být i výstavní skříní pokročilých technologií. Unikátním prvkem je rozsah nasazení tepelných čerpadel, která vytápějí a klimatizují celou budovu s využitím geotermální energie – je zde deset tepelných čerpadel s tepelným výkonem takřka 700 kW se 150 vrty s celkovou délkou přesahující 14 km. Sběrnicové rozvody elektřiny v budově umožňují centrální ovládání osvětlení, senzory otevření oken jsou propojeny se vzduchotechnikou pro zamezení úniků energie. K úsporám energie přispívají i motoricky ovládané venkovní žaluzie, u kterých se meteorologické stanice postarají o jejich vytažení při silném větru, aby nedošlo k jejich destrukci. Střecha laboratorního traktu je připravená na montáž fotovoltaických panelů, šetrnější nakládání s energiemi je doplněno také absencí centrálního rozvodu teplé užitkové vody, aby se zbytečně stále nenahřívala, či podzemním zásobníkem chladu, kde se v létě v noci připravuje zásoba šupinkového ledu jako zdroj chladu pro klimatizaci učeben a laboratoří během dne.

Fakulta elektrotechniky a informatiky byla založena v roce 1991 a nikdy neměla svou budovu a dostatečné zázemím pro výzkum a výuku. FEI je přitom fakultou, která úzce spolupracuje jak s partnery z průmyslové sféry, tak s výzkumnými pracovišti v celosvětovém měřítku.

Slavnostního aktu otevření budovy se zúčastnili vedle hejtmana Moravskoslezského kraje, primátora Ostravy a zástupce ministerstva školství i zástupci průmyslových partnerů univerzity.

Stavbu nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky projektovala firma Arch.Design, s.r.o., generálním dodavatelem stavby bylo sdružení firem HOCHTIEF CZ a. s., a OHL ŽS, a.s., dodavatelem interiéru byla firma ZKDesign, a.s.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vloženo: 20. 3. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět