Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 29. 4. 2014!

Nominace na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky

Rada pro výzkum, vývoj a inovace uveřejnila na svých webových stránkách výzvu pro podávání návrhů na členy vědecké rady Grantové agentury České republiky.
Funkce člena vědecké rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena vědecké rady je neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech GA ČR. Členům vědecké rady za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.
Požadavky na kandidáta

1. Všeobecně uznávaná osobnost v některém z následujících oborů základního výzkumu:
a) technické vědy,
b) vědy o neživé přírodě,
c) lékařské a biologické vědy,
d) společenské a humanitní vědy,
e) zemědělské a biologicko-environmentální vědy.
2. Dlouholetá praxe v daném oboru.
3. Zkušenosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na národní i mezinárodní úrovni.
4. Komunikační schopnosti

Podklady pro nominaci naleznete v přiloženém formuláři a přílohách

NÁVRHY NA KANDIDÁTY S VYPLNĚNÝM FORMULÁŘEM PROSÍM PŘEDEJTE NA ODDĚLENÍ 9320 K RUKÁM ING. VERONIKY BARANOVÉ DO 22. 04. 2014.

Po podpisu pana prorektora prof. Prause bude zajištěno tímto oddělením také podpis pana rektora.

Vloženo: 3. 4. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět