Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Mineralogové se opět setkají na VŠB - TU Ostrava

Hornicko-geologická fakulta VŠB - Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) připravila na sobotu 12. dubna 2014 tradiční Mineralogické setkání. Akce se uskuteční v prostorách auly v areálu univerzity v Ostravě – Porubě od 9.00 do 14.30 hodin. Mineralogické setkání je určeno všem zájemcům o krásu neživé přírody, letošní ročník se navíc těší velkému zájmu vystavovatelů.

Návštěvníci zde mohou shlédnout či si zakoupit minerály, fosílie a další přírodniny. Na výstavních stolech se také objeví odborná literatura, známky, mince a pohlednice s hornickou tématikou či staré důlní lampy a hornické vycházkové hole. Velmi atraktivní bývají pro účastníky a hlavně účastnice i výrobky z přírodnin např. žádané autorské šperky, zhotovené s využitím nádherných minerálů.

Vzhledem k velkému zájmu vystavovatelů, kterých se každoročně účastní přes 90 a samozřejmě také pro větší komfort návštěvníků, jejichž zájem o akci každoročně roste, bylo nutno v minulém roce poprvé v historii konání Mineralogických setkání na VŠB-TUO rozšířit i výstavní prostor. Přes 220 m2 výstavních ploch se tak bude nacházet nejen v atriu přízemí a prvního patra auly, ale rovněž ve velkém sále auly.

Ve vstupních prostorách budovy se pak formou posterové prezentace představí pořádající Hornicko-geologická fakulta a její instituty. Návštěvníci Mineralogického setkání se tak mohou, kromě návštěvy samotné akce, dovědět i o možnostech studia na HGF, o probíhající Univerzitě třetího věku na HGF či o výzkumných projektech a aktivitách jednotlivých pracovišť fakulty.

Bližší informace o Mineralogickém setkání lze získat na webových stránkách Geologického pavilonu: http://geologie.vsb.cz/gp/ nebo na tel. 597 325 392.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 7. 4. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět