Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Tradiční hornický Skok přes kůži proběhne tentokrát v Mostě!

Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava a Institut hornického inženýrství a bezpečnosti pořádají 25. dubna 2014 již 125. Skok přes kůži. Jedná se o slavnou a starodávnou hornicko-akademickou tradici, při níž jsou do cechu hornického pravidelně jedenkrát do roka přijímáni adepti z řad studentů VŠB – Technické univerzity Ostrava. Koná se tak v duchu pergamenu bezmála 7. století starého, tentokrát v Mostě.

„Účast a přijetí mladého studenta do kolektivu jako celku na slavnostním shromáždění čítajícím letos 350 účastníků, nejvyšších představitelů hornictví a hornického školství českého i zahraničního, zůstává pro každého z nich zážitkem na celý život. Pro převážnou většinu znamená jejich převtělení se ze „smrdutého" fuxe do Slavného semestra a tím jejich zařazení do slavné obce hornické i začátek jeho aktivního působení při rozvíjení a udržování hornických tradic", říká prof. Pavel Prokop, organizátor akce.

Slavnostního aktu se pravidelně zúčastňují nejvýznamnější osobnosti české hornické obce a také četné delegace významných hostů – horníků zahraničních.

Akce začíná tzv. „průvodem fuxů" (tak jsou v hornické hantýrce označováni adepti na přijetí do hornického cechu). Průvod vyjde v 14:00 hodin od mostecké tržnice a po nalezení „Slavného a vysokého nadlišáka" dorazí k Reprezentačnímu domu města Most tak, aby tam vlastní slavnost Skok přes kůži mohl být zahájen v 17:00 hodin.

Generálními partnery 125. Skoku přes kůži jsou Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, Vršanská uhelná a.s. a Severní energetická a.s..

Pořadatel akce - Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO (HGF) je moderní fakultou, ve které se zcela unikátním způsobem propojují přírodovědecké disciplíny s technickými a ekonomickými obory.

Její historie sahá až do roku 1716, kdy byla v Jáchymově založena nejstarší báňská škola. V průběhu staletí se pak měnily forma a délka výuky, působiště výukových institucí i organizační podoba báňského školství. Poslední významnou změnou lokalizace bylo přestěhování Vysoké školy báňské do Ostravy v roce 1945, po kterém v padesátých letech minulého století následovalo dělení školy na fakulty. Současná Hornicko-geologická fakulta vznikla v roce 1959 spojením samostatné Hornické fakulty a Geologické fakulty.

HGF nabízí v současné době v rámci prezenčního nebo kombinovaného studia více než 35 studijních oborů, které se specializují na životní prostředí, geologii, geodézii, biotechnologii, geovědní a montánní turismus, geoinformatiku, ekonomiku, automatizaci a řízení v oblasti surovin nebo aplikovanou fyziku. Jako jediná fakulta v rámci České republiky umožňuje vysokoškolské studium vybraných hornických oborů.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 17. 4. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět