Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Kampus VŠB-TUO v Ostravě-Porubě oslaví v úterý 22. dubna 50 let

Kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) si připomíná významné výročí. Přesně 22. dubna 1964 začala jeho výstavba, tehdy se jednalo o nejmodernější vysokoškolský areál v republice. Kampus univerzity dodnes patří k největším ve střední Evropě. Kromě výuky nabízí ubytování, stravování, sportovní a kulturní vyžití a řadu dalších služeb.

Po přeložení Vysoké školy báňské z Příbrami do Ostravy v roce 1945 byly k jejímu umístění dány k dispozici starší objekty škol všeobecně vzdělávacích, středních i odborných v různých částech Ostravy i mimo ni. V tomto provizoriu se vyučovalo až do šedesátých let, kdy se přistoupilo k výstavbě vysokoškolského areálu v Ostravě-Porubě.

V prvních letech ostravského období se VŠB nedělila na fakulty a měla pouze 510 řádných posluchačů. Od počátku 50. let 20. stol. se škola členila na tři fakulty, na kterých studovalo 2 392 studentů.

Začátek šedesátých let 20. stol. je spojen s intenzivními snahami vedení VŠB o prosazení projektu na vybudování nového vysokoškolského areálu v Ostravě-Porubě. Po celé řadě složitých jednání a po schválení projektové dokumentace bylo budování nového areálu rozvrženo do třech stavebních etap. Při příležitosti zahájení první etapy výstavby byla dne 22. dubna 1964 ve Společenské místnosti restaurace Slovan uspořádána tisková konference za účasti zástupců ministerstva školství, krajské a městské správy, stavebních organizací, televize, rozhlasu a tisku.

Samotná výstavba byla zahájena v roce 1964 stavbou dvou budov nových vysokoškolských kolejí a menzy pro dva tisíce posluchačů. „Úspěšným zahájením výstavby kampusu v Ostravě-Porubě se Vysoké škole báňské podařilo splnit více než sto let starý cíl zakladatelů školy," komentuje Petr Kašing, vedoucí archivu univerzity.

V prvním roce výstavby porubského areálu dosáhl počet studentů bezmála čtyři tisíce. V roce 1964 také pokračovaly projekční práce, které byly zadány pro výstavbu školy.

V roce 1966 schválilo ministerstvo školství úvodní projekt na výstavbu vlastní školské části celkovým nákladem 279 milionů Kčs. Výstavba měla zahrnovat objekty kateder, poslucháren a malých laboratoří, velké halové dílny a objekt rektorátu, který měl vytvořit ústřední dominantu univerzitní čtvrti. K dokončení výstavby však došlo až v roce 1973, kdy mohla být převážná část kateder všech tří fakult převedena do Poruby a zahájena částečná výuka. Výstavba postupně pokračovala také v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. stol. postavením dalších třech budov kolejí a objektů autoprovozu, nové menzy, geologického pavilonu a nové ústřední knihovny.

Univerzitní kampus se stále rozrůstá. V letošním roce byla slavnostně otevřena nová budova Fakulty elektrotechniky a informatiky, v loňském roce budova Institutu environmentálních technologií, tento měsíc byla dostavěna budova superpočítačového centra IT4Innovations. V současnosti má VŠB-TUO sedm fakult, na kterých v tomto akademickém roce studuje bezmála 21 000 posluchačů.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 18. 4. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět