Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Absolventi oboru Nanotechnologií vysadili k oslavám Dne Země památeční strom

Absolventi oboru Nanotechnologií vysadili k oslavám Dne Země památeční strom
V pořadí již druhý absolventský strom vysadili na Den Země absolventi oboru Nanotechnologie v prostorách mateřské školky VŠB-Technické univerzity Ostrava. Den Země, připadající na 22. dubna, se v České republice slaví od roku 1990. Hlavním cílem moderních oslav Dne Země je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí a také diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.

První památeční strom byl vysazen absolventy Hornicko-geologické fakulty u budovy Centra pokročilých inovačních technologií. Absolventi Nanotechnologií svou aktivitou nyní zkrášlili okolí univerzitní mateřské školky, kterou navštěvuje na 60 dětí. Ředitelka univerzitní mateřské školky Mgr. Vlasta Tobolíková dodává: „Umístění absolventského stromu v areálu univerzitní mateřské školy vnímám jako symbolické: absolventi jednoho z nejprogresivnějších oborů věnují strom dětem, z nichž v budoucnu vyrostou i díky podpoře univerzity mladí perspektivní lidé. Možná se některá z těchto dětí jednou vrátí na VŠB-TUO jako vysokoškolští studenti. A v neposlední řadě, až stromek vyroste, vytvoří příjemné stinné zákoutí pro dětské hry."

Výsadbu absolventského stromu zahájil profesor Jaromír Gottvald, prorektor pro mezinárodní vztahy a sociální záležitosti, který se věnuje rozvíjení vztahů s absolventy VŠB-TUO. Absolventi oboru Nanotechnologií promovali v roce 2013 a patří k teprve druhému absolventskému ročníku tohoto perspektivního a žádaného oboru. Jak jinak si vysvětlovat fakt, že všichni čtyři absolventi pokračují v doktorských studiích (dva na VŠB-TUO, jedna absolventka v Německu a jeden absolvent v Číně). „Jsme velmi rádi, že i absolventi tak mladého a malého oboru se k nám vrací, cítí sounáležitost s univerzitou a chtějí se s námi podělit o své úspěchy a zkušenosti. Věřím tomu, že i v dalších letech budou sledovat, jak ten jejich strom roste, mohutní, vzkvétá a budou vnímat a mít radost z toho, že stejně tak se daří
i jejich univerzitě, jejich alma mater," říká prorektor Jaromír Gottvald.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková
E-mail: klara.janouskova@vsb.cz
Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 22. 4. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět