Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Tým RTO z VŠB-TUO na mezinárodní soutěži ISTROBOT uspěl

Tým RTO z VŠB-TUO na mezinárodní soutěži ISTROBOT uspěl
Ve dnech 25. a 26. 4. 2014 se v Bratislavě konala tradiční mezinárodní soutěž robotiky ISTROBOT 2014. Soutěžila více než stovka soutěžících ze Slovenska a sousedních zemí. Soutěže se účastnil i tým RTO z VŠB-TU Ostrava vedený doc. Horákem z Fakulty elektrotechniky a informatiky. Ve čtyřech soutěžních kategoriích se účastnilo více než 80 robotů. Všichni soutěžící překvapili rekordní účastí a kvalitou robotů.

V kategorii „Volná jízda" vyvolal největší zájem robot Duodeped autora Bartoloměje Goly z Polska z Univerzity v Bialsko-Biala inspirovaný kreacemi autonomních robotů holandského Theo Jansena. Na druhém místě skončila konstrukce robotu AnyWay Patrika Štefky z Krajného na Slovensku a na třetím místě se umístil s robotem Arbito Mariusz Kozku z Univerzity Bialsko-Biala.

Úlohou v kategorii „Sklad kečupu" je nalézt na ploše 5x5 čtverců co nejvíce konzerv s kečupem a tyto přenést do svého skladiště kečupu. Nejvíce konzerv dovedl sesbírat robot Dominika Fedora z Jakloviec.

V kategorii „Myš v bludišti" dominoval robot „Steve 2M" Tomáše Dočekala z týmu RTO, který dosáhl díky implementovaným algoritmům pro mapování bludiště a vyhledání nejkratší cesty s historicky absolutně nejkratším časem průchodu bludištěm. Rekordní čas je 4,5 sekundy.

„Nechtěl jsem použít při programování pouze pravidla pravé nebo levé ruky. Během realizace robotu jsem si ověřil, že i když se dokáže pohybovat rychle, nemusí tímto způsobem dosáhnout nejlepších časů. Lákaly mne složitější algoritmy zabývající se vyhledáváním efektivní cesty mezi dvěma místy v bludišti. Musel jsem vyřešit, jak robot bludiště zmapuje a jak bude reagovat na stěny, slepé uličky nebo jak zpracuje informace, které při mapování získá", prozradil Tomáš Dočekal.

Nejvíce obsazena byla soutěž v kategorii „Stopař". Poprvé se soutěžilo ve třech rozdílných úrovních složitosti, které postupně obsahovaly více a více překážek. V úrovni s nejkomplikovanější tratí zvítězil Andrej Lenčucha z STU Bratislava. Ostatním úrovním však kralovali již jen členové týmu RTO z VŠB - TU Ostrava Tomáš Dočekal, Matěj Golembiovský, Jan Dedek, Jakub Kolařík a Kristýna Friedrischková ziskem dvou prvních, jednoho druhého, jednoho třetího a jednoho čtvrtého místa.

Porota soutěže ISTROBOT ocenila rostoucí kvalitu soutěžních robotů. „Zaznamenali jsme velký posun v konstrukci robotů, nejsou to již jen roboty sestavené především ze stavebnic, ale jde o vlastní konstrukce využívající nejmodernějších technologií laserového obrábění a 3D tisku", sdělil Peter Hlubinský z STU Bratislava. Podrobné výsledky jednotlivých kategorií je možno nalézt na stránkách http://robotika.sk.

RTO tým z VŠB-TUO je součástí výzkumné a vývojové skupiny SAZE katedry kybernetiky a BMI Fakulty elektrotechniky a informatiky a pracuje v Prototypové laboratoři CPIT C112. Nechce usnout na vavřínech a již nyní spřádá plány na nové roboty a účast na dalších soutěžích, kde by porovnal své znalosti, dovednosti a zkušenosti. Například v RobotChallenge ve Vídni, UK National Micromouse Competition v Birminghamu či APEC 2015 organizovaný v Long Beach, California. Ambice týmu RTO nejsou jen na úrovni soutěžních strojů. S jejich výzkumnými a vývojovými výsledky na poli elektroniky a elektromechaniky se v blízké budoucnosti můžete setkat např. v podobě jednostopého dvoukolého elektrického vozidla určeného pro pohyb ve městě a areálu VŠB TU Ostrava nabíjeného alternativními zdroji energií a závodního vozidla HydrogenIX.

 

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 29. 4. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět