Studenti ostravské technické univerzity se pokusí pokořit gravitaci

Studenti připravení důvtipem pokořit gravitaci se dnes ve 14 hodin setkají před vstupem do nákupního centra Karolína v Ostravě. Soutěže Red Bull Gravity Challenge se zúčastní i tým katedry energetiky Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Recese se v tomto případě tak trochu změní ve vědecký pokus, protože úkolem účastníků bude shodit z výšky nevařené vejce na cíl tak, aby se nerozbilo. Studenti se pod vedením svého pedagoga Ondřeje Němčeka pečlivě připravili a jako rekvizity si přivezou nejen nafukovací balónky s héliem, ale také třeba pytel pečlivě odvážené mouky, s jejichž pomocí se pokusí přelstít Newtonův zákon gravitace. Soutěž se uskuteční na hlavním prostranství před Karolinou. Tým z VŠB - TU Ostrava akci pojímá nejen jako zajímavé rozšíření výuky, ale také jako propagaci technických oborů u veřejnosti. Milým zpestřením bude pro všechny účastníky soutěže popkornovač, který tým zkonstruoval.

Je tomu přibližně 300 let, kdy Isaac Newton seděl pod stromem v Cambridgi a na hlavu mu prý spadlo jablko. Věrohodné prameny však hovoří o svědcích události, kteří byli ochotni přísahat, že bouli na Isaacově hlavě způsobilo vejce. Patrně tato událost zavdala i mnohým filosofům k debatám, zdali to právě nebylo ono první vejce, ze kterého vzešlo první kuře. Ať už to tenkrát bylo jakkoli, podstatné je, že tato událost přivedla lidstvo k otázkám gravitačního zákona, který se snaží neustále pokořit.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 13. 5. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět