Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2014!

Ekonomická fakulta vznikla na VŠB-TUO před 37 lety

Před 37 lety, 24. května 1977, se konalo v tehdejším Domě kultury VŽKG (Dům kultury města Ostravy) Slavnostní zasedání vědecké rady Vysoké školy báňské. Hlavním bodem programu bylo slavnostní ustavení nové Ekonomické fakulty a oficiální uvedení prof. Jindřicha Mikesky do funkce děkana. Jejím vznikem se tak uzavřely snahy VŠB o zřízení této fakulty, jejíž absolventy region dlouhodobě potřeboval.

„Fakulta za 37 let svého působení vychovala celou řadu odborníků, úspěšných nejen u nás, ale i v zahraničí, kteří se uplatnili v celé řadě oblastí; v podnikové sféře, v orgánech na úrovni krajů, ve finančních institucích, ve státních institucích a akademické sféře," říká stávající děkanka fakulty prof. Dana Dluhošová.

Počátky vysokého ekonomického školství na Ostravsku spadají do první poloviny 50. let 20. století, kdy na Vysoké škole báňské v Ostravě byla 1. září 1953 na základě vládního rozhodnutí ze dne 19. srpna 1952 zřízena Fakulta ekonomicko-inženýrská. Fakulta zabezpečovala výuku ve dvou specializacích oborových ekonomik, a to ekonomiky hornictví a hutnictví. V roce 1959 však byla fakulta zrušena a výuka ekonomických specializací byla přičleněna k příslušným fakultám.

Dlouholeté snahy o prosazení myšlenky na zabezpečení vysokoškolské výuky ekonomických oborů byly uskutečněny až v druhé polovině 70. let 20. století. Na základě usnesení vlády ČSSR č. 88 ze dne 23. března 1977 byla s účinností od 1. dubna 1977 na VŠB v Ostravě zřízena Ekonomická fakulta, jež vznikla na bázi těch studijních oborů, pro něž byly v Ostravě vytvořeny vhodné podmínky.

Nová Ekonomická fakulta VŠB v Ostravě měla za úkol vychovávat vysokoškolsky vzdělané ekonomy zejména pro potřeby regionu a měla být orientována především na oblast ekonomiky a řízení průmyslu. Jejím zřízením se vytvořily další možnosti k získání společensky potřebného vysokoškolského vzdělání pro mladou generaci v ekonomických oborech, zejména na Moravě. Učební plány a struktura studia vycházely z koncepce podobných oborů vyučovaných na VŠE v Praze a Bratislavě.

Vloženo: 23. 5. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět