Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 27. 5. 2016!

Obyčejné šišky a pomerančová kůra pomáhají čistit vodu od toxických látek

Obyčejné šišky a pomerančová kůra pomáhají čistit vodu od toxických látek
Tým odborníků z Institutu environmentálního inženýrství (IEI) Hornicko-geologické fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava testuje, jak pomocí tzv. biosorpce využít v čistírnách odpadních vod obyčejné šišky nebo třeba pomerančovou kůru. Podílí se tak na hledání efektivnějších, jednodušších a hlavně levnějších metod, které by bylo možné pro čištění vod využít i v průmyslu.

Doposud byla prozkoumána celá řada nízkonákladových, hojně se vyskytujících materiálů. Eva Pertile a její kolegové z IEI pro tuto metodu použili soubor 7 různých tzv. biosorbentů, např. směs šišek borovice lesní a smrku ztepilého, pecky z broskví a meruněk, skořápky vlašského ořechu, pomerančovou kůru nebo ovčí vlnu Merino.

„Cílem bylo najít co možná nejvhodnější biosorbenty pro danou znečišťující látku. Jako nejvýhodnější se pro statický systém, jeví skořápky vlašského ořechu, dřevokazná houba choroš a směs šišek, které jsou v současné době již testovány v tzv. dynamickém systému, tedy v kolonách s průtokem, které jsou pro využití v praxi přijatelnější," představuje výsledky své vědecko-výzkumné práce doktorka Pertile a pokračuje: „kolega Surovka se zase zabývá možností využití nízkonákladových materiálů, jmenovitě pomerančové kůry a choroše, na odstranění síranů, manganu, železa a mědi z vodného roztoku, které mohou být aplikovány na odpadní vody z důlní činnosti, ale i z průmyslu."

Tým IEI se problematikou odstranění šestimocného chromu i ostatních znečišťujících látek z vody zabývá více než 7 let. Na základě závěrů z jejich studií je vybraný biosorbent testován v laboratorních či poloprovozních podmínkách a případně v praxi. Tým z IEI považuje biosorpci za velmi nadějnou metodu, která brzy najde široké uplatnění v praxi. Použité metody napodobují podmínky v čistírnách odpadních vod, protože hospodárné využívání vody a její ochrana je v současnosti prioritou mnoha vědeckých oborů.

Šestimocný chrom, který se do odpadních vod dostává z průmyslové výroby, působí na lidský organismus negativně a je pokládán za karcinogen. A právě zmíněné biosorbenty mohou mnohdy s vysokou účinností a poměrně rychle oddělit rozpuštěné kovové ionty ze zředěných roztoků. Bylo by možné je proto použít pro úpravu velkého objemu odpadní vody s nízkou koncentrací kovů, kde bývají již běžné technologie často neúčinné.

Biosorpce = vlastnost některých biomolekul (nebo druhů biomasy) vázat vybrané ionty případně jiné molekuly z vodných roztoků. Stále větší pozornost se na tuto alternativní metodu odstranění toxických látek obrací převážně v zahraničí.

Vloženo: 27. 5. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět