Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

VŠB-TUO obsadila 8. místo v hodnocení výsledků vědy a výzkumu v konkurenci více než 200 výzkumných organizací

Rada vlády pro vědu, výzkum a inovace potvrdila schválení výsledků vědy a výzkumu za loňský rok, přičemž Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava dosáhla oproti předchozím letem skokového zlepšení. VŠB-TUO se umístila mezi univerzitami na 7. místě a mezi všemi hodnocenými vědecko-výzkumnými organizacemi v České republice na výborné 8. pozici.

„Udělalo mi velkou radost, že je naše vysoká škola z hlediska výkonu v oblasti vědy a výzkumu na osmé příčce ze všech hodnocených výzkumných organizací působících v České republice," říká rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. „Je to skvělý výsledek a je třeba poděkovat všem, kteří se chopili díla a přispěli k němu", dodává rektor.

Mezi hodnocenými vědeckými výsledky je např. patentem chráněná metodika využitelná pro řízení větrné elektrárny malého výkonu docenta Stanislava Mišáka z Centra energetických jednotek pro využití netradičních zdrojů energie (CENET). Systém řízení, využívající tuto metodiku, je aplikovatelný pro rodinné domy, bytové komplexy i administrativní budovy. Princip metodiky spočívá v automatickém nalezení optimálního bodu zatěžovací charakteristiky s maximální účinností zdroje elektrické energie a to pro různé stupně a typy zátěže a různou rychlost větru. „Oproti systémům s frekvenčními měniči se jedná o zařízení cenově dostupné pro širokou škálu odběratelů s porovnatelnými provozními parametry a vysokou účinností v širokém rozsahu provozních podmínek", vysvětluje docent Mišák.

Dalším vysoce hodnoceným vědeckým výsledkem je například článek profesora Jaroslava Sojky a jeho kolegů v prestižním zahraničním odborném časopise Corrosion Science. Příspěvek shrnuje výsledky dlouhodobého výzkumu prováděného na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství (FMMI) VŠB-TUO, který byl zaměřen na vztah mezi odolností ocelí TRIP používaných v automobilovém průmyslu vůči znehodnocení vlivem vodíku a mezi různými strukturními charakteristikami těchto ocelí. Výsledky mj. ukazují, jaká opatření je třeba přijmout z hlediska řízení mikrostruktury, aby se riziko opotřebení vodíkem u těchto ocelí snížilo na minimum, tzn., aby výroba ocelí a následně i provoz automobilů byly co nejspolehlivější.

Profesorka Lucie Obalová z Institutu environmentálních technologií a FMMI zase publikovala se svými kolegy článek v prestižním vědeckém časopise Applied Catalysis B: Environmental. V článku jsou prezentovány výsledky dlouhodobého výzkumu v oblasti katalyzátorů pro rozklad oxidu dusného. Praktické využití katalyzátorů je pro snížení emisí oxidu dusného v odpadních plynech. Katalyzátor popisovaný v článku byl úspěšné odzkoušen v poloprovozních podmínkách firmy BorsodChem MCHZ s.r.o., a je patentově chráněn.

VŠB-TUO se dlouhodobě snaží o propojení vědecko-výzkumných aktivit s praxí, proto univerzita spolupracuje s největšími firmami v kraji a podílí se na řešení nelehkých úkolů
v oblasti výzkumu a vývoje i přímo v těchto firmách.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 11. 6. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět