Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 2. 8. 2014!

Vyhlášení výzvy k nominacím na cenu Františka Běhounka pro rok 2014

Vyhlášení výzvy k nominacím na cenu Františka Běhounka pro rok 2014
Cena za šíření dobrého jména české republiky v evropském výzkumu a vývoji! Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) vyhlašuje výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka.

Cenu lze udělit vědci, který se zasloužil o šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji(úspěšná účast v projektech, grantech ve výzkumu a vývoji v zemích EU, zejména v 7. rámcovém programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace). Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.

Do soutěže mohou být přijaty pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující jméno navrhovaného kandidáta a – jsou-li navrhovateli známé – kontaktních údajů kandidáta. Návrh musí být odůvodněn a opatřen odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je vědecká práce kandidáta zmiňována a hodnocena. Další podklady a potřebné informace, které jsou součástí hodnocení komise, je nutné vyplnit do „Strukturovaného formuláře pro nominace na udělení Ceny Františka Běhounka pro výzkumného pracovníka/pracovnici za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji v roce 2014.“

Podmínky přihlášky jsou uedeny v příloze.

Návrhy za VŠB-TUO budou podávány centrálně prostřednictvím pracoviště 9320.

Své návrhy zasílejte do 28/07/2014 Ing. Veronice Baranové v listinné podobě.

Vloženo: 17. 6. 2014
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9320 - Řízení VaV
Zpět