Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava získal prestižní cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy

Student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava získal prestižní cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy
Student Václav Hapla z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO obdržel ve čtvrtek 19. června 2014 prestižní cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy.

Ceny za počítačové vědy, farmacii, lékařství a chemii uděluje mladým českým vědcům Francouzské velvyslanectví v České republice ve spolupráci se společnostmi Pierre Fabre Médicament, BULL, Sanofi a Solvay ČR. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v prostorách Buquoyského paláce v Praze a proběhl za účasti čestného hosta pana profesora Jeana-Marie Lehna, emeritního profesora Univerzity ve Štrasburku a nositele Nobelovy ceny za chemii za rok 1987, a J.E. velvyslance Francie v České republice pana Jeana-Pierra Asvazadouriana.

Za kvalitu výzkumných prací realizovaných v rámci doktorandských studií byli, na základě celostátní soutěže a ústních prezentací před odbornými komisemi oceněni vždy tři studenti v jednotlivých kategoriích. Všichni tito studenti dostali od partnerských společností cenu v podobě šeku a dva nejlepší z každé kategorie pak navíc od Francouzského velvyslanectví v České republice obdrželi studijní stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru.

Porota pro cenu Josepha Fouriera za počítačové vědy ve spolupráci se společností BULL ocenila Václava HAPLU z Katedry aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO za jeho práci věnovanou masivně paralelním metodám doménové dekompozice.

Porotu oslovila paleta aplikací knihovny FLLOP, kterou Václav Hapla založil v roce 2011 s kolegou Davidem Horákem. Mezi aplikace patří např. kontaktní mechanika, plasticita, zpracování určitých lékařských snímků, modelování tání ledovců. Knihovna je testována na Anselmu a několika dalších velkých počítačích, ale i běžných osobních počítačích. „Knihovna unikátním způsobem kombinuje algoritmy kvadratického programování a metody doménové dekompozice typu FETI", říká mladý vědec Václav Hapla.

„Důležitými předpoklady, abych se do soutěže vůbec přihlásil a následně vyhrál, jsou teoretické znalosti, získané během studia na Katedře aplikované matematiky, a praktické dovednosti, jež jsem se naučil v rámci dřívějších programátorských praxí (webové aplikace v Javě) a poté jako výzkumný pracovník IT4Innovations v rámci projektů PRACE, EXA2CT a SPOMECH. Praxe mi umožnily ‚osahat si' velké počítače a specifika jejich programování", doplňuje Václav Hapla.

Václav Hapla obdržel od Francouzského velvyslanectví v České republice stipendium na měsíční výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři dle svého výběru.

„Ve Francii je výzkum a vývoj v oblasti aplikované matematiky a superpočítání velmi rozvinutý, ke špičce patří např. tamní práce v oblasti paralelních přímých řešičů. Jsem tedy rád, že mám jet právě do Francie. Mám šanci nasbírat cenné poznatky a zkušenosti, které by mohly pomoci dalšímu rozvoji FLLOPu. Ještě nemám úplně jasno v tom, na které konkrétní pracoviště pojedu. Stáž je možno absolvovat do konce 2015, takže mám zatím čas o tom přemýšlet. Máme kontakty s několika zajímavými pracovišti (např. École Centrale Paris, Inria, ONERA, EDF), takže je z čeho vybírat. Už ale mám souhlasné stanovisko prof. Frédérica Magoulès z École Centrale, jehož tým dělá plně asynchronní metody doménové dekompozice", dodává k ocenění Václav Hapla.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili nejen všichni ocenění studenti, ale také vedoucí jejich doktorandských prací a představitelé univerzit, vysokých škol a institucí Akademie věd České republiky.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 19. 6. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět