Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Mezinárodní konference Současné problémy architektury a stavitelství na VŠB-TUO již pošesté!

Fakulta stavební VŠB - TUO se letos stala pořadatelem 6. ročníku konference s názvem „Současné problémy architektury a stavitelství.“

Konference která se koná ve dnech 24. – 27. června 2014. Prestižní konferenci pořádají každoročně ve spolupráci zahraniční univerzity, přičemž každý ročník se koná v jiné zemi.

Odborníci ze zemí jako je Arménie, Čína, Rusko, Polsko či Gruzie tak mají možnost dozvědět se novinky ze svého oboru a podiskutovat s kolegy. Záštitu nad konferencí převzala prorektorka pro rozvoj a investiční výstavbu Darja Kubečková.

„Kontakt s odborníky z oboru je pro kolegy z Fakulty stavební a jejich zahraniční kolegy velmi potřebný", říká prorektorka Darja Kubečková. „Spolupráce se zahraničními odborníky v oblasti vzdělávání a v oblasti vědy a výzkumu se může rozvíjet nejen s Fakultou stavební, ale i v rámci celé naší univerzity, neboť řada témat a konferenčních příspěvků směřuje do mezioborových oblastí", dodává.

V rámci programu konference navštíví zahraniční hosté kromě Fakulty stavební i Výzkumné energetické centrum a Centrum nanotechnologií. Delegace bude také seznámena s výzkumným programem IT4Innovation. Zahraniční hosté, zejména z Číny, projevili zájem o návštěvu univerzitních laboratoří i zájem o navázání a rozvoj další spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.

Na každém ročníku velice úzce spolupracují všechny univerzity, které doposud konferenci pořádaly. I letos je očekávána účast odborníků ze všech těchto univerzit. Celkem je přihlášeno 161 článků, které jsou zařazeny do 7 odborných sekcí zaměřených např. na: Pozemní stavitelství, Rekonstrukce, Trvale udržitelnou výstavbu, Architekturu a design, Ekologii, Urbanistické plánování, Geotechniku, Konstrukce, Městské inženýrství a další. Hlavním cílem je prezentace výsledků vědy a výzkumu a jejich praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům udržitelného rozvoje. Mezi přednášejícími jsou i rektoři zahraničních univerzit, např. profesor Zhu Guang – rektor Beijing University of Civil Engineering and Architecture (Čína) nebo profesor Gagik Galstyan – rektor Rector of the National University of Architecture and Construction (Arménie).

Historie konference sahá do roku 2008, kdy zakládající univerzita National University of Architecture and Construction of Armenia pořádala první a druhý ročník v Jermuku s názvem Architektura a stavitelství – aktuální problémy. Další ročník byl již pořádán ve spolupráci s Beijing University of Civil Engineering and Construction a dostal název „Současné problémy v architektuře a stavitelství", který se v nezměněné formě používá dodnes. Partnerem konference se stala také Czestochowa University of Technology, která byla pořadatelem čtvrtého ročníku konaného v Polsku. V roce 2013 přesídlila konference do St. Petersburgu, kde se konal pátý ročník na univerzitě Saint Petersburg University of Architecture and Construction.

Příští v pořadí již sedmý ročník se bude pořádat Fondazione Romualdo Del Bianco ve Florencii v Itálii.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 24. 6. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět