Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Práce studentů umělecké školy AVE ART v galerii VŠB-TUO!

Po celé prázdniny, od 30. června do 28. srpna 2014, budou v galerii Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava vystaveny práce studentů soukromé Střední umělecké školy AVE ART. Tématem letošních prací je malíř a ilustrátor Zdeněk Burian. Aplikace jeho výtvarné tvorby jsou představeny na velkoformátových malbách, grafikách i plakátech.

„Tato expozice již byla instalována v Kopřivnici, v kraji, kde Zdeněk Burian léta působil. Výstava se setkala s velkým ohlasem návštěvníků a část této výstavy představíme o prázdninách v galerii VŠB-TUO, kde pravidelně vystavujeme", říká zástupce ředitele školy Roman Witasek.

Za dobu své existence se škola prezentovala na mnoha místech regionu a získala tak nezastupitelné místo v nabídce uměleckého školství. Škola dlouhodobě buduje svoji image a snaží se, aby jejich výstupy a výtvarné počiny byly součástí našeho každodenního života. Výtvarná díla studentů školy můžete spatřit na mnoha místech kolem sebe: sochy na náměstích, plastiky a reliéfy ve veřejných budovách, grafiky, malby a knižní publikace. Činnost školy daleko přesahuje hranice severomoravského regionu.

Základní myšlenkou existence školy je oživení tradiční řemeslné tvorby v regionu severní Moravy, s přesahem do dalších míst republiky. I přes své krátké trvání - v červnu 2006 opustili školu první absolventi - se již výrazným způsobem zapojila do mnohých uměleckých aktivit. Studenti pravidelně vystavují a účastní se sympozií nejen v městech našeho kraje, ale jméno AVE ART začíná být známé i v mnohých částech Moravy, Čech, Slovenska a Polska.

Vstup do galerie je zdarma

Vloženo: 27. 6. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět