Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava startují příměstské tábory pro děti!

Na VŠB – Technické univerzitě Ostrava startují příměstské tábory pro děti!
Již třetím rokem se v průběhu letních prázdnin konají v kampusu VŠB-TUO příměstské tábory zaměřené na vědu a techniku. V letošním roce se jedná o celkem tři turnusy pro necelou stovku dětí zaměstnanců univerzity. První z nich startuje v pondělí 28. července 2014.

Pro děti zaměstnanců ve věku 6 – 15 let je již tradičně nachystán odborný i volnočasový program s cílem rozvíjet jejich přirozenou chuť po poznání a experimentování.

„Chceme, ať se naše mládež seznámí s prostředím univerzity už v útlém věku. Samozřejmě věříme, že v nich vzbudíme o technické obory zájem," vysvětluje Ivo Vondrák, rektor VŠB - TU Ostrava.

V průběhu odborného programu budou moci děti proniknout do tajů fyziky. Určitě tak zjistí, že fyzika nejsou jen nudné vzorečky a že je všude okolo nás. Fyzika zkoumá zákonitosti přírodních jevů, popisuje vlastnosti a projevy hmoty, vakua, přírodních sil, světla i neviditelného záření, tepla nebo zvuku.

Děti budou moci poznat i univerzitu jako instituci, kde se dají studovat zajímavé obory. Podívají se do auly, do učeben, laboratoří i do knihovny. Fakulta bezpečnostního inženýrství například představí výcvik psů Policie ČR.

Pro milovníky pohádek bude připravena chemická pohádka, což je divadelní představení plné pokusů a hrátek s chemií. V rámci jednoho dne se také naučí pracovat s geoinformačními technologiemi a také si budou moci tyto dovednosti okamžitě ověřit v praxi. Fakulta elektrotechniky a informatiky pak připravila práci s elektronickou stavebnicí a představí elektromobil. Zvídavé děti se dozví, jak elektromobil vznikal a jaká je jeho budoucnost a přínos pro dopravu.

Kromě bádání a experimentování v laboratořích čeká na účastníky tábora i spoustu letních her, výtvarných aktivit a prázdninové zábavy, jako je návštěva koupaliště a večerní táborák.

Turnusy budou probíhat v týdnech od 28. 7. – 1. 8. 2014

18. 8. – 22. 8. 2014

25. 8. – 29. 8. 2014

Program tábora je připraven denně od 9.00 do 16.00 hodin.

Příměstské tábory jsou jednou z celé řady popularizačních aktivit, které VŠB-TUO pro děti pořádá.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 24. 7. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět