Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2015!

Soustavu řídicího systému rodinného domu vylepšovali během prázdnin zahraniční studenti VŠB-TUO

Soustavu řídicího systému rodinného domu vylepšovali během prázdnin zahraniční studenti VŠB-TUO
Tým zahraničních studentů strávil 2 letní měsíce výzkumnou prací na zdokonalování soustavy řídicího systému rodinného domu v laboratořích Centra pokročilých inovačních technologií (CPIT) docenta Bohumila Horáka z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO.

„Soustava řídicího systému funguje jako síť, do které je napojena vedle domácích elektrospotřebičů i řada energetických zdrojů, a její chování lze podle specifických kriterií optimalizovat", vysvětluje doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky. „Když jste například na dovolené, dům i nadále žije svým aktivním životem, je možno zapínat či vypínat osvětlení, stahují se žaluzie a podobně. Zahraniční studenti se snažili zapojit do této sítě i elektromobil, který by bylo možno v této síti aktivněji využívat, objasňuje náplň činnosti zahraničních studentů docent Horák.

Řešitelský tým, jehož součástí jsou i čeští studenti, byl letos doplněn o dvě čínské dívky, jednoho polského a jednoho chorvatského studenta. Čínská studentka Shen Junwen, studující na univerzitě v Šanghaji, si velmi pochvalovala vstřícnost místních pedagogů a možnost pracovat v laboratoři. „V Číně nás studuje velká spousta
a nemáme tolik možností si vyzkoušet práci v laboratoři, tak jako mi umožnil pobyt
na VŠB-TUO", říká Junwen. I docent Horák byl s prací své skupiny letošních zahraničních studentů velmi spokojen. „Mnoho studentů bere význam výzkumných letních pobytů na lehkou váhu, tato skupinka byla každý den od rána v laboratoři a jejich práce je opravdu vidět, dodává docent Horák, který by své zahraniční studenty na VŠB-TUO znovu rád přivítal.

Zahraniční studenti přicestovali na VŠB-TUO díky IAESTE, což je nezávislá, nezisková, nevládní a nepolitická studentská organizace. Hlavní činností IAESTE je mezinárodní výměnný program pro studenty vysokých škol v České republice. Mimo tuto činnost připravuje pro studenty mnoho jiných projektů jako např. Katalog pracovních příležitostí, Veletrh pracovních příležitostí aj.

Kontakt pro média:

Klára Janoušková

E-mail: klara.janouskova@vsb.cz

Mobil: +420 733 627 896

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

má více než 160 let dlouhou tradici. V rámci své činnosti poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita realizuje nebo se podílí na mnoha významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Další informace na www.vsb.cz.

Vloženo: 25. 8. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět