Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 26. 8. 2018!

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations slavnostně otevřelo novou budovu

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations slavnostně otevřelo novou budovu
V areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dnes byla slavnostně otevřena nová budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations. Budova se stane domovem pro superpočítačovou infrastrukturu a výzkumné týmy.

„Dokončení budovy Národního superpočítačového centra IT4Innovations je dalším krokem k budování centra excelentního výzkumu v oblasti superpočítaní. Vytvořili jsme příjemné prostředí pro vědecké pracovníky i administrativu projektu. Nyní nás čeká příprava technologií pro datový sál a především nákup superpočítače, který svým výkonem desetinásobně překročí výkon současného superpočítače Anselm," uvedl k otevření budovy ředitel superpočítačového centra Martin Palkovič.

„Jsem rád, že se nám v univerzitním kampusu daří stavět tzv. chytré budovy", komentuje rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák. „Po otevření moderní Fakulty elektrotechniky a informatiky je budova Národního superpočítačového centra další zelenou stavbou. Například odpadní teplo ze superpočítače může být využito k jejímu vytápění, " vysvětluje.

Celkové náklady projektu výstavby nové budovy představují téměř 190 milionů korun. 85 procent z této částky bylo získáno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Stavba budovy byla zahájena v prosinci 2012, dokončena o patnáct měsíců později. Další tři měsíce trvalo dokončení interiérů a vybavení nábytkem. V srpnu se do nového prostředí přestěhovali výzkumné týmy i zaměstnanci administrativy.

Nová budova nabízí na ploše téměř 10 000 m2 prostory a vybavení pro výzkum a vývoj v oblasti informačních technologií na nejvyšší úrovni. Zahrnuje prostory pro výzkumné pracovníky i administrativu projektu, zasedací místnosti vybavené nejmodernější technikou, a především datový sál pro samotný superpočítač.

Architektonický výraz nové budovy je postaven na podobě kompaktního kvádru, což prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač. Na kvádru je aplikován silný motiv - do schématu převedený plochý spoj. Celkový výraz budovy je postaven na dynamice zalomování vertikálních linek, které procházejí přes celou výšku budovy. Ve 2. nadzemním podlaží, kde bude umístěna technologie samotného superpočítače, narušuje kompaktnost budovy hmota „vystupující" části. Tento ústřední prvek celé budovy ve večerních a nočních hodinách prezentuje nervové centrum díky diodovému nasvětlení.

Pro stavbu administrativní části byl použit trojtraktový systém se střední chodbou. Tento systém obíhá vnitřní atrium, které je dominantou celé budovy. Vzhledem k možnosti propojení tohoto prostoru se sousedními jednacími prostory, bude atrium využíváno pro prezentace, meetingy, společenské akce apod.

Unikátní bude i non-IT infrastruktura superpočítače, která zajistí provozní podmínky pro vysoké výpočetní výkony. Tato infrastruktura zahrnuje možnost přímého chlazení procesorů a pamětí superpočítače „teplou" vodou, využívání odpadního tepla k vytápění budovy a k přípravě teplé užitkové vody, systém preventivního hašení se sníženým obsahem kyslíku či technologie pro zajištění spolehlivého napájení systému i při výpadku elektrické energie.

Veškeré systémy budou neustále monitorovány a přehledně vizualizovány pro potřeby dohledu. V běžném provozu, ale i v případě poruchy či odstávky bude obsluha informována o aktuálním stavu všech komponent. Systémy automaticky upozorní na vzniklé alarmové stavy, na které může obsluha bezprostředně reagovat. Ze sledovaných hodnot bude možné hodnotit provozní náklady pro různá zatížení nebo roční období.

Slavnostního aktu otevření budovy se zúčastnili místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace, zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, primátor města Ostrava a také zástupci průmyslu a vědecko-výzkumných institucí.

Stavbu nové budovy Národního superpočítačového centra IT4Innovations projektovala firma OSA projekt, s.r.o., generálním dodavatelem stavby byla společnost IMOS Brno, a.s. Pro realizaci non-IT technologií byla vybrána společnost PRONIX s. r. o., se kterou byla 14. srpna podepsána smlouva.

Kontakt: Zuzana Koláriková, mluvčí, 733 677 629, zuzana.kolarikova@vsb.cz

Doplňující informace:

IT4Innovations Národní superpočítačové centrum

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations realizuje výzkum zejména v oblastech superpočítání a vestavěných výpočetních systémů. Provozuje nejmodernější technologie a služby v této oblasti a zpřístupňuje je českým i zahraničním výzkumným týmům z akademické oblasti i průmyslu. Od svého počátku je součástí mezinárodní sítě superpočítačových center PRACE a členové jeho týmu jsou mezinárodně uznávanými odborníky. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. V současné době centrum provozuje superpočítač Anselm. Velký cluster, který bude uveden do provozu v roce 2015, se zařadí mezi sto největších superpočítačů na světě. Vybudování centra IT4Innovations je financováno prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 85% je financováno z prostředků Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu České republiky.

Vloženo: 26. 8. 2014
Kategorie:  Tiskové zprávy
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět